Thế kỷ 21: 8x20, đ12m, 32tr/m2.
Văn minh:
Lô E, 296m2, đ12m, đdcv, 30tr/m2.
Lô E, 255m2, 2MT, HĐN, 45tr/m2
lô F, 253m2, MTS, 60tr/m2.
Lô A, 6x18, đ16m, 48tr/m2.
Lô B, 147m2, đ12m, 41tr/m2.... còn nhiều lô giá tốt

Lh: Thùy 0902 521 599