Timescity Tầng 18 Tòa T3 vị trí đẹp chiết khấu cao
Căn góc 02 – Hướng: Cửa - Đông , Ban Công - Tây ,Bắc - S = 97.5m2 , giá gốc : 32.1 tr/m2 -Chiết khấu 4%
Căn góc 16 - Hướng: Cửa - Tây , Ban Công - Đông ,Bắc - , S = 97.5m2 , giá gốc : 33.6 tr/m2---Chiết khấu 4%
Căn góc 17 - Hướng: Cửa - Tây , Ban Công - Đông ,Nam - , S = 97.5m2, giá gốc : 35.1 tr/m2---Chiết khấu 4%
Căn thường 10 - Hướng: Cửa - Nam, Ban Công - Bắc -, S = 95m2 , giá gốc : 31.1 tr/m2 ---Chiết khấu 5%
Căn thường 18 - Hướng: Cửa - Tây, Ban Công - Đông, S = 108.6m2 , giá gốc : 30.3 tr/m2 ---Chiết khấu 5%
Bán chung cư Times City giá gốc chiết khấu cao nhất thị trường
Times City T3 giá gốc, Times City T3 giá gốc , Times City T3 giá gốc , Times City T3 giá gốc , Times City T3 giá gốc ,Times City T3 giá gốc , Times City T3 giá gốc , Times City T3 giá gốc, Times City T3 giá gốc , Times City T3 giá gốc , Times City T3 giá gốc , Times City T3 giá gốc ,Times City T3 giá , Times City T3 giá gốc, Times City T3 giá gốc , Times City T3 giá gốc , Times City T3 giá gốc , Times City T3 Times City T3 giá gốc