Bán Chung Cư 173 Xuân Thu giá 35tr/1m2
Hin nay chúng tôi đang phân phi chung cư cao cp 173 Xuân Thu.
Vi quy mô 2 toà cao 25 tng có chc năng hn hp văn phòng, thương mi dch v và căn h cao cp.
Ch đu tư Công ty CP Đu tư và Phát trin đô th Long Giang và Công ty thương mi dch v Tràng Thi.
Vi các din tích : 91-100-109m2. các tng 9 – 14 – 17 – 21 – 22 khách hàng liên lc sm đ chn căn, tng và giá tt nht.
Giá bán : 35tr /1m2.
Vào tên hp đng chính ch cho khách mua.
Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:
Mr Vinh: 0974 391 445 – phòng kinh doanh
Công ty c phn đa c APland- Sn41 ph Đ Quang-Trung Hòa-Cu Giy-Hà Ni
Chung cu 173 xuan thuy,chung cu xuan thuy,chung cu cau giay, Chung cu 173 xuan thuy,chung cu xuan thuy,chung cu cau giay, Chung cu 173 xuan thuy,chung cu xuan thuy,chung cu cau giay, Chung cu 173 xuan thuy,chung cu xuan thuy,chung cu cau giay, Chung cu 173 xuan thuy,chung cu xuan thuy,chung cu cau giay,