CẦN BÁN CHUNG CƯ KHU VỰC CẦU GIẤY
Tôi cần bán căn chung cư cao cấp LÀNG QUỐC TẾ
THĂNG LONG. Tng 20 căn 2003 S = 108,44m2. 2PN, 2 logia, BC hướng Đông Nam. Gốc 21tr/m2 đóng 95% đã xong phần xây thô. cuối năm giao nhà Liên hệ: 0973792859
CHUNG CƯ KHU VỰC CẦU GIẤY, CHUNG CƯ KHU VỰC CẦU GIẤY. , CHUNG CƯ KHU VỰC CẦU GIẤY, CHUNG CƯ KHU VỰC CẦU GIẤY, CHUNG CƯ KHU VỰC CẦU GIẤY. , CHUNG CƯ KHU VỰC CẦU GIẤY, CHUNG CƯ KHU VỰC CẦU GIẤY, CHUNG CƯ KHU VỰC CẦU GIẤY. , CHUNG CƯ KHU VỰC CẦU GIẤY, CHUNG CƯ KHU VỰC CẦU GIẤY, CHUNG CƯ KHU VỰC CẦU GIẤY. , CHUNG CƯ KHU VỰC CẦU GIẤY, CHUNG CƯ KHU VỰC CẦU GIẤY, CHUNG CƯ KHU VỰC CẦU GIẤY. , CHUNG CƯ KHU VỰC CẦU GIẤY, CHUNG CƯ KHU VỰC CẦU GIẤY, CHUNG CƯ KHU VỰC CẦU GIẤY. , CHUNG CƯ KHU VỰC CẦU GIẤY, CHUNG CƯ KHU VỰC CẦU GIẤY, CHUNG CƯ KHU VỰC CẦU GIẤY. , CHUNG CƯ KHU VỰC CẦU GIẤY, CHUNG CƯ KHU VỰC CẦU GIẤY, CHUNG CƯ KHU VỰC CẦU GIẤY. , CHUNG CƯ KHU VỰC CẦU GIẤY, CHUNG CƯ KHU VỰC CẦU GIẤY, CHUNG CƯ KHU VỰC CẦU GIẤY. , CHUNG CƯ KHU VỰC CẦU GIẤY, CHUNG CƯ KHU VỰC CẦU GIẤY, CHUNG CƯ KHU VỰC CẦU GIẤY. , CHUNG CƯ KHU VỰC CẦU GIẤY, CHUNG CƯ KHU VỰC CẦU GIẤY, CHUNG CƯ KHU VỰC CẦU GIẤY. , CHUNG CƯ KHU VỰC CẦU GIẤY, CHUNG CƯ KHU VỰC CẦU GIẤY, CHUNG CƯ KHU VỰC CẦU GIẤY. , CHUNG CƯ KHU VỰC CẦU GIẤY, CHUNG CƯ KHU VỰC CẦU GIẤY, CHUNG CƯ KHU VỰC CẦU GIẤY. , CHUNG CƯ KHU VỰC CẦU GIẤY, CHUNG CƯ KHU VỰC CẦU GIẤY, CHUNG CƯ KHU VỰC CẦU GIẤY. , CHUNG CƯ KHU VỰC CẦU GIẤY, CHUNG CƯ KHU VỰC CẦU GIẤY, CHUNG CƯ KHU VỰC CẦU GIẤY. , CHUNG CƯ KHU VỰC CẦU GIẤY, CHUNG CƯ KHU VỰC CẦU GIẤY, CHUNG CƯ KHU VỰC CẦU GIẤY. , CHUNG CƯ KHU VỰC CẦU GIẤY