ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ:
Xin vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên lạc và cung cấp tài liệu, giải pháp cho bạn trong thời gian sớm nhất.
Khi DANG KY, bạn sẽ nhận được:
1. Tài liệu tư vấn, tài liệu chi tiết về danh sách chức năng phần mềm.
2. Được gửi link trực tiếp để xem demo chương trình.
3. Cơ hội được sử dụng thử phần mềm online.

4. Và hơn hết, là được chuyên gia tư vấn miễn phí trong việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan, doanh nghiệp hiệu quả và thành công.Live Support

GIỚI THIỆU CHUNG PHẦN MỀM:

Tất cả các hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc hành chính trên mọi lĩnh vực của nhà nước hàng ngày, hàng giờ đều gắn liền với văn bản, điều đó cũng có nghĩa là gắn liền việc tổ chức sử dụng và quản lý văn bản

Thực hiện tốt công tác điều hành, lưu trữ công văn, giấy tờ là một trong những điều kiện để thực hiện cải cách thủ tục hành chính của các cơ quan đơn vị. Công việc của một cơ quan, một xí nghiệp được tiến hành nhanh hay chậm, thiết thực hay quan liêu là do công văn, giấy tờ có làm tốt hay không

Hồ sơ tài liệu trở thành phương tiện theo dõi, kiểm tra công việc một cách có hệ thống, qua đó đúc rút kinh nghiệm góp phần thực hiện tốt các mục tiêu quản lý: năng suất, chất lượng, hiệu quả và đây cũng là những mục tiêu, yêu cầu của cải cách nền hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay và hướng tới Chính phủ điện tử trong tương lai.

Nhằm mục tiêu thống nhất và tin học hoá các quy trình nghiệp vụ, các hình thức tiếp nhận, trao đổi, xử lý thông tin và giải quyết công việc trên môi trường mạng trong cơ quan nhà nước, công ty CSASS giới thiệu đến Quý cơ quan giải pháp Quản lý Văn bản và Điều hành tDoc.

Giải pháp “Quản lý Văn bản và Điều hành tDoc” được xây dựng trên nền Web Base với các công nghệ tiên tiến, có tính bảo mật cao, phục vụ nhiều đối tượng, sử dụng dễ dàng … Với giải pháp phần mềm tDoc, các cơ quan, tổ chức có thể:

+ Tin học hoá công tác quản lý hành chính cũng như các hoạt động quản lý văn bản và hồ sơ công việc.

+ Chuẩn hoá các quy trình hoạt động điều hành tác nghiệp công tác điều hành, quản lý hành chính Nhà nước.

+ Tin học hoá các hình thức tiếp nhận, lưu trữ, phổ cập, trao đổi và tìm kiếm thông tin.

+ Nâng cao trình độ ứng dụng và sử dụng các công cụ CNTT.

+ Góp phần cải cách hành chính và xây dựng chính phủ điện tử trong tương lai.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:

+ UBND Tỉnh.

+ UBND Huyện, Thành phố thuộc tỉnh.

+ Các Sở ban ngành

+ Các doanh nghiệp, các cơ quan, đoàn thể, xí nghiệp, công, nông trường, trường học, bệnh viện, đơn vị vũ trang,…

MÔ HÌNH TỔ CHỨC DỮ LIỆUMÔ HÌNH CHỨC NĂNG HỆ THỐNG


Diễn giải:

+ Danh mục: phân hệ danh mục nhằm quản lý hết tất cả các danh mục có trong hệ thống như: danh mục loại văn bản, danh mục cấp cơ quan, danh sách các cơ quan, danh mục lĩnh vực, danh mục loại hồ sơ, danh sách phòng ban, danh sách người dùng,…

+Dịch vụ trao đổi dữ liệu:
Dịch vụ cung cấp các thông tin phục vụ công tác điều hành:
Nhằm cung cấp các thông tin như lịch công tác, các thông tin phục vụ điều hành cho các hệ thống thông tin điện tử khác.
Dịch vụ trao đổi VB điện tử:
Phục vụ cho việc gửi nhận VB điện tử giữa các đơn vị với nhau

+ Tiếp nhận văn bản đến: giúp cho người dùng tiếp nhận các văn bản đến và thực hiện việc chuyển giao trong nội bộ để xử lý. Hệ thống hỗ trợ hai hình thức tiếp nhận văn bản. Thứ nhất là có thể tiếp nhận từ một văn bản giấy bằng việc quét (scan) văn bản và nhập một số thông tin cho quá trình tiếp nhận. Thứ hai là hệ thống hỗ trợ việc tiếp nhận một văn bản điện tử được chuyển từ một đơn vị khác đang hoạt động trong cùng hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành.

+ Quản lý Hồ sơ công việc: giúp cho người dùng tạo lập hồ sơ xử lý công việc để xử lý văn bản đến hoặc là thực hiện các yêu cầu của Lãnh đạo. Phân hệ này bao gồm các bước thực hiện như tạo lập hồ sơ xử lý, phê duyệt của Lãnh đạo cho công việc đang xử lý, nhận và chuyển hồ sơ xử lý.

+ Phát hành văn bản: giúp cho văn thư tại các đơn vị thực hiện việc phát hành các văn bản của đơn vị. Việc phát hành văn bản cũng có thể là phát hành nội bộ, hoặc phát hành văn bản đến các cơ quan bên ngoài.

+ Quản lý văn bản nội bộ: giúp cho viên chức soạn thảo các văn bản nội bộ, trình lãnh đạo văn phòng phê duyệt và công bố nội bộ.

+ Báo cáo, thống kê: giúp cho việc kết xuất các báo cáo định kỳ hay báo cáo đột xuất về công tác quản lý văn bản như số lượng văn bản tiếp nhận, văn bản phát hành, hay là tình trạng xử lý các văn bản.

+ Tìm kiếm: giúp cho việc tìm kiếm các văn bản một cách chính xác và kịp thời.

+ Quản lý giao việc: cung cấp chức năng cho người dùng tạo đầu mục công việc, giao việc, cập nhật tiến độ, trạng thái công việc thực hiện và báo cáo kết quả.

+ Lịch công tác: chức năng này bao gồm các chức năng con trong đó như lập lịch công tác cá nhân, lập lịch công tác của phòng ban từ việc tổng hợp các thông tin từ lịch công tác cá nhân. Và lên một cấp nữa là lịch công tác của đơn vị, cũng có thể được cập nhật trên cơ sở tổng hợp thông tin từ lịch công tác phòng, hay từ lịch công tác cá nhân. Ngoài ra, người dùng có thể xem lịch của bản thân, của đồng nghiệp, hay lịch công tác chung của một đơn vị.

+ Thông báo: Hệ thống thông báo cho người sử dụng mỗi khi đăng nhập vào hệ thống tình hình xử lý văn bản, giải quyết công việc. Hệ thống còn thông báo trực tuyến các sự kiện mới như khi có văn bản được chuyển đến, được giao việc, …

+ Quản trị hệ thống: giúp cho các viên chức quản trị hệ thống của các đơn vị thiết lập các thông số của hệ thống, tạo lập danh sách người dùng, quản lý nhóm người dùng, phân quyền cho người sử dụng, phân quyền cho nhóm, định nghĩa các quy trình xử lý văn bản, theo dõi hệ thống, sao lưu và phục hồi dữ liệu.

CÁC PHÂN HỆ VÀ CHỨC NĂNG CHÍNH:

+ Phân hệ Trang chủ.

+ Phân hệ Quản lý văn bản.

+ Phân hệ điều hành.

+ Phân hệ Quản trị hệ thống.

LỢI ÍCH:

Đáp ứng được 3 mục tiêu chính của Cơ quan hành chính:

+ Về quản lý, chỉ đạo, điều hành.

+ Về tổ chức thực hiện.

+ Về giám sát, đánh giá việc thực hiện.

CÔNG NGHỆ:

MS.Net Framework 2.0, C#.Net, SQL Server 2005, Windows Server 2003/2008

MÔ HÌNH TRIỂN KHAI :

HỖ TRỢ VÀ BẢO HÀNH:

* Hỗ trợ
Các ứng dụng phần mềm sẽ được hỗ trợ miễn phí 1 năm, bao gồm việc hỗ trợ trực tiếp (qua điện thoại, thư điện tử, fax).

+ Sửa chữa những sự cố hệ thống (nếu cần thiết)

+ Kiểm tra sự thực thi của hệ thống

+ Hỗ trợ sử dụng tới người dùng cuối 24/24 và 7/7

+ Các hình thức hỗ trợ cập nhật có thể thay đổi không báo trước, là hình thức hỗ trợ kèm theo không bắt buộc.

* Bảo hành
Mọi ứng dụng phần mềm sẽ được bảo hành miễn phí trong 1 năm, bảo hành, sửa chữa các lỗi trong quá trình sử dụng, không bao gồm các trục trặc về các phần mềm khác hoạt động trên máy của bạn, không bảo hành về xung đột của các phần mềm khác mà bạn cài đặt với phần mềm của chúng tôi.

————————————————-

Liên Hệ Để Được Tư Vấn
Name: Duong Van Thai
CSASS,. JSC

Mobile: 0986 06 09 04

Mail: thaidv@csass.com.vn

Yahoo: duongthai_7829

________________________________________________

TU VAN GIAI PHAP VA HO TRO CHIEN LUOC CSASS

ĐC: Số 4/15, Vương Thừa Vũ – Khương Mai – Thanh Xuân – Hà Nội

Email: info@csass.com.vn

Website: http://csass.com.vn