LK VÂN CANH HUD **LH Vinh Quang: 0934.213.395
>>>>LK30-25, LK30-32
Diện tích đất 110m2;
Đường 12,5m;
Hướng Đông;
Giá gốc 30 triệu/m2; Đã đóng 70%;
Giá bán 44,5 triệu/m2
Thủ tục nhanh gọn, kí với Hud4.
>>>>LK38-22
Diện tích đất 175m2;
Đường 13m, 17m (ô góc);
Hướng Nam;
Giá bán 43,5 triệu;
Thủ tục nhanh gọn, kí với Hud8.[FONT='arial narrow', sans-serif] Tôi còn một số lô đất, căn hộ khác nữa:
[/FONT] [FONT='arial narrow', sans-serif]__Khu ĐTM văn Phú[/FONT]
[FONT='arial narrow', sans-serif]*BT3-17[/FONT]
[FONT='arial narrow', sans-serif]*TT10-41; LK12-24; TT9-93; TT2-73; TT24-15; TT20B-30; TT27-18; TT37, TT38, TT30-26, TT37-32, TT30-50; TT23-20; TT24-15; TT35-4; TT37-2; TT1-44; TT28-39; TT12-6; TT9-100; LK8-26[/FONT]
[FONT='arial narrow', sans-serif]__Chung cư Ngô thì Nhậm: căn C2 tầng 17 tòa C2, kí hiệu CT2-17/C2;[/FONT]
[FONT='arial narrow', sans-serif]__Chung cư Nguyễn Thái Học: căn 13 tầng 21 tòa 16B, kí hiệu 16B-21/13;[/FONT]
[FONT='arial narrow', sans-serif]__Khu ĐTM Văn Khê[/FONT]
[FONT='arial narrow', sans-serif]*CT5A-tầng 5[/FONT]
[FONT='arial narrow', sans-serif]*CT5B-tầng7[/FONT]
[FONT='arial narrow', sans-serif]__Liền kề Vân Canh HUD[/FONT]
[FONT='arial narrow', sans-serif]*LK30-25, LK30-32, LK38-22[/FONT]
[FONT='arial narrow', sans-serif]
[/FONT]
[FONT='arial narrow', sans-serif][/FONT]
[FONT='arial narrow', sans-serif]Mời quý khách vào đây để xem các tin chi tiết mới nhất.[/FONT]
[FONT='arial narrow', sans-serif]
[/FONT]
[FONT='arial narrow', sans-serif]Nếu không xem được liên kết, xin vui lòng gọi Vinh Quang: 0934.213.395 để biết thông tin cụ thể và chính xác nhất.[/FONT]
Tag: Liền kề vân canh hud Liền kề vân canh hud Liền kề vân canh hud Liền kề vân canh hud Liền kề vân canh hud Liền kề vân canh hud Liền kề vân canh hud Liền kề vân canh hud Liền kề vân canh hud Liền kề vân canh hud Liền kề vân canh hud Liền kề vân canh hud Liền kề vân canh hud Liền kề vân canh hud Liền kề vân canh hud Liền kề vân canh hud Liền kề vân canh hud Liền kề vân canh hud Liền kề vân canh hud Liền kề vân canh hud Liền kề vân canh hud Liền kề vân canh hud Liền kề vân canh hud Liền kề vân canh hud Liền kề vân canh hud