Điều kiện theo học Zend Framework:

- Đã hoàn tất khóa học Thiết kế web hoặc Lập trình Web tại HOÀNG NGUYỄN hoặc có kiến thức tương đương.

Giáo trình học:

- Giáo trình lý thuyết và bài lab thực hành được biên soạn bởi TRUNG TÂM TIN HỌC HOÀNG NGUYỄN (Chủ biên)..

Đối tượng theo học Zend Framework:

- Các đối tượng muốn trang bị kiến thức của một lĩnh vực hoàn toàn mới trong ngành CNTT..

- Các sinh viên cần trang bị thêm kiến thức như là một ưu điểm vượt trội với nhà tuyển dụng.


----- Xem tiếp tại trang web http://hoangnguyen.edu.vn/zend-frame...framework.html