+ Tòa 23 tầng bên ngoài: (Đang đóng 55% giá trị HĐMB).s

- Căn 2205, giá gốc 17,5 tr/m2, giá bán 20 tr/m2, diện tích 92 m2, 2pn, hướng TN-TB. Vào thẳng tên HĐMB.

- Căn 2203 giá gốc 17,5 tr/m2, giá bán 20 tr/m2, diện tích 88 m2, 2pn, hướng ĐN. Vào thẳng tên HĐMB.

- Căn 2204, giá gốc 17,5 tr/m2, giá bán 20 tr/m2,diện tích 88 m2, 2pn, hướng ĐN - TN. Vào thẳng tên HĐMB.

- Căn 2206, giá gốc 17,5 tr/m2, giá bán 20 tr/m2,diện tích 88 m2, 2pn, hướng TB. Vào thẳng tên HĐMB.

+ Tòa 30 tầng bên trong: (Đang đóng 70% giá trị HĐMB).

- Căn 605, giá gốc 17 tr/m2, giá bán 23.5 tr/m2, diện tích 115 m2, 3pn, tòa 30 tầng, ban công ĐN- TN. Bao phí vào tên.

- Căn 1908, giá gốc 17 tr/m2, giá bán 20.5 tr/m2, diện tích 115 m2, 3pn, tòa 30 tầng, ban công TB- TN. Bao phí vào tên.

LH: Mr. Hoàng (0989.555.899)