Bán chung cư Xa La Hà Đông CT6a CT6b CT6c cập nhật liên tục LH: Mr Chung 09384.16868
Bán chung cư Xa La Hà Đông cập
Giá bán mỗi căn CT6 dưới đây giảm 20 triệu/căn

* Tòa nhà CT6 cao 31 tầng, phiếu thu chính chủ đã đóng 20% giá trị hợp đồng nhận nhà cuối năm 2013 hiện đã xây xong tầng 3:

- Tòa nhà CT6A: giá gốc 21 triệu/m2

+ Phòng 1607, 1612 diện tích 66.3m2 ban công hướng Tây Nam chênh 65 triệu/ căn.
+ Phòng 2107 diện tích 66.3m2 ban công hướng Tây Nam chênh 35 triệu/ căn
+ Phòng 2410 diện tích 69.1m2 ban công hướng Tây Nam chênh 35 triệu/ căn
+ Phòng 2522 diện tích 75.6m2 ban công hướng Đông Bắc chênh 35 triệu/ căn
+ Phòng 2618, 2718 diện tích 74.1m2 căn góc ban công hướng Đông Bắc Tây Bắc giá gốc 21.42 triệu/ m2 + chênh 35 triệu/ căn
- Tòa nhà CT6B: giá gốc 19,5 triệu/ m2.

+ Phòng 1614 diện tích 62.6m2 căn góc ban công Tây Bắc Đông Bắc giá gốc 20.085 triệu/m2 cộng chênh 150 triệu/căn
+ Phòng 1102, 1602 diện tích 61.6m2 ban công Tây Bắc giá gốc 19.5 triệu/m2 cộng chênh 150 triệu/căn.
+ Phòng 2102 diện tích 61.6m2 ban công Tây Bắc giá gốc 19.5 triệu/m2 cộng chênh 145 triệu/căn.
+ Phòng 712, 1412 diện tích 72.3m2 căn góc ban công Tây Bắc Tây Nam giá gốc 20.085 triệu/m2 cộng chênh 150 triệu/căn.
+ Phòng 1211 diện tích 94.3m2 ban công Tây Nam giá gốc 19.5 triệu/m2 cộng chênh 110 triệu/căn.
+ Phòng 1507, 1707, 1608 diện tích 61.6m2 ban công Đông Nam giá gốc 19.5 triệu/m2 cộng chênh 155 triệu/căn.
- Tòa nhà CT6C: Giá gốc 20.5 triệu/ m2

+ Phòng 1908 diện tích 61.6m2 ban công Tây Bắc giá gốc 20.5 triệu/m2 cộng chênh 125 triệu/căn.
+ Phòng 1910 diện tích 72.3m2 căn góc ban công Tây Bắc - Đông Bắc giá gốc 21.115 triệu/m2 cộng chênh 125 triệu/căn.
+ Phòng 2106, 2206 diện tích 62.6m2 ban công Tây Bắc giá gốc 20.910 triệu/m2 cộng chênh 125 triệu/m2.
+ Phòng 705 diện tích 72.3m2 căn góc ban công Tây Bắc - Đông Bắc giá gốc 21.115 triệu/m2 cộng chênh 125 triệu/căn.
LH: Mr Chung 09384.16868

* Tòa nhà CT4 cao 34 tầng đã đóng 80% giá trị hợp đồng nhận nhà cuối năm 2011 hiện đã xây xong phần thô:
+ Tòa nhà CT4A:
- Phòng 901 diện tích 62.8m2 ban công Tây Nam, giá gốc 14.3 triệu/m2, giá bán 23triệu/m2.
- Phòng 902 diện tích 67.8m2 căn góc ban công Tây Bắc Tây Nam, giá gốc 14.729 triệu/m2, giá bán 23triệu/m2.
- Phòng 2305 diện tích 53.4m2 ban công Tây Bắc, giá gốc 14.3 triệu/m2, giá bán 21 triệu/m2.
- Phòng 1508 diện tích 67.8m2 căn góc ban công Đông Nam Đông Bắc giá gốc 14.729 triệu/m2, giá bán 25 triệu/m2.
- Phòng 1910 diện tích 52.3m2 ban công Đông Nam giá gốc 14.3 triệu/m2, giá bán 21.5 triệu/m2.
- Phòng 1012 căn góc ban công Đông Nam Tây Nam diện tích 67.8m2 giá gốc 14.729 triệu/m2, giá bán 24.5 triệu/m2.
- Phòng 1412 diện tích 67.8m2 căn góc ban công Đông Nam Tây Nam giá gốc 14.729 triệu/m2, giá bán 24.5 triệu/m2

+ Tòa nhà CT4B:

- Phòng 406 căn góc ban công Tây Bắc Đông Bắc diện tích 67.8m2, giá gốc 12.875 triệu/m2, giá bán 22.5 triệu/m2.
- Phòng 608 căn góc ban công Đông Nam Đông Bắc diện tích 67.8m2, giá gốc 12.875 triệu/m2, giá bán 24.2 triệu/m2.
- Phòng 1909 diện tích 53,4m2 ban công Đông Nam, giá gốc 12.5 triệu/m2, giá bán 22.2 triệu/m2.
- Phòng 2610 diện tích 52.3m2 ban công Đông Nam giá gốc 12.5 triệu/m2, giá bán 20.7 triệu/m2.

+ Tòa nhà CT4C:

- Phòng 1606 diện tích 67.8m2, căn góc ban công Tây Bắc Đông Bắc, giá gốc 12.051 triệu/m2, giá bán 24 triệu/m2.
- Phòng 1108 căn góc ban công Đông Nam Đông Bắc diện tích 67.8m2, giá gốc 12.051 triệu/m2, giá bán 24.2 triệu/m2.

* Tòa nhà CT5 cao 30 tầng hiện đang thi công đến tầng 23, đã nộp 60% giá trị hợp đồng nhận nhà đầu năm 2013:

- Phòng 706 diện tích 68.11 m2 ban công Tây Nam, giá gốc 16.5 triệu/m2, giá bán 21.7 triệu/m2.
- Phòng 321 diện tích 81.55m2 ban công hướng Đông Nam, giá gốc 16.5 m2, giá bán 20 triệu/m2
- Phòng 311 diện tích 67.23 m2 ban công Đông Bắc, giá bán 20 triệu/m2.
- Phòng 1614 diện tích 76m2 ban công Tây Bắc, giá gốc 16.7 triệu/m2, giá bán 21.2 triệu/m2.
- Phòng 1026 diện tích 56m2, ban công Đông Bắc, giá gốc 16.5 triệu/m2, giá bán 21.7 triệu/m2.