TST Vân Canh ,Chính chủ cần bán TST Vân Canh mở rộng, giá thỏa thuận!
Cần bán gấp LK 2, ô 40 TST Vân Canh mở rộng
Giá bán thỏa thuận
Liên hệ: Mr Hoàng 0946823698
Tags: TST van canh, hoai duc, chinh chu, Du an TST, TST van canh, hoai duc, chinh chu, Du an TST, TST van canh, hoai duc, chinh chu, Du an TST,