Bán biệt thự Hoa Phượng, BT 8 ô 5,8,9, diện tích 301,5m2, mặt tiền 14,7m, hướng ĐB, đường 12m ,mặt đường ngoài KĐT đối diện cổng sau Công viên Thiên Đường Bảo Sơn,
đã đóng 100% đã xây thô xong, giá bán 40tr/m2 ( bao xây thô).
Vào tên Hợp đồng người mua
Liên hệ: Mr,Tuấn 0916.116.899
Biệt thự Hoa phượng-biet thu Hoa phuong Biệt thự Hoa phượng-biet thu Hoa phuong Biệt thự Hoa phượng-biet thu Hoa phuong Biệt thự Hoa phượng-biet thu Hoa phuong Biệt thự Hoa phượng-biet thu Hoa phuong Biệt thự Hoa phượng-biet thu Hoa phuong bán biệt thự hoa phượng, ban biet thu hoa phuong, ban biet thu hoa phuong, bán biệt thự hoa phương, bán biệt thự hoa phượng, ban biet thu hoa phuong, ban biet thu hoa phuong, bán biệt thự hoa phương, bán biệt thự hoa phượng, ban biet thu hoa phuong, ban biet thu hoa phuong, bán biệt thự hoa phương, bán biệt thự hoa phượng, ban biet thu hoa phuong, ban biet thu hoa phuong, bán biệt thự hoa phương, bán biệt thự hoa phượng, ban biet thu hoa phuong, ban biet thu hoa phuong, bán biệt thự hoa phương, bán biệt thự hoa phượng, ban biet thu hoa phuong, ban biet thu hoa phuong, bán biệt thự hoa phương, bán biệt thự hoa phượng, ban biet thu hoa phuong, ban biet thu hoa phuong, bán biệt thự hoa phương, bán biệt thự hoa phượng, ban biet thu hoa phuong, ban biet thu hoa phuong, bán biệt thự hoa phương, bán biệt thự hoa phượng, ban biet thu hoa phuong, ban biet thu hoa phuong, bán biệt thự hoa phương, bán biệt thự hoa phượng, ban biet thu hoa phuong, ban biet thu hoa phuong, bán biệt thự hoa phương, bán biệt thự hoa phượng, ban biet thu hoa phuong, ban biet thu hoa phuong, bán biệt thự hoa phương, bán biệt thự hoa phượng, ban biet thu hoa phuong, ban biet thu hoa phuong, bán biệt thự hoa phương, bán biệt thự hoa phượng, ban biet thu hoa phuong, ban biet thu hoa phuong, bán biệt thự hoa phương, bán biệt thự hoa phượng, ban biet thu hoa phuong, ban biet thu hoa phuong, bán biệt thự hoa phương, bán biệt thự hoa phượng, ban biet thu hoa phuong, ban biet thu hoa phuong, bán biệt thự hoa phương, bán biệt thự hoa phượng, ban biet thu hoa phuong, ban biet thu hoa phuong, bán biệt thự hoa phương, bán biệt thự hoa phượng, ban biet thu hoa phuong, ban biet thu hoa phuong, bán biệt thự hoa phương, bán biệt thự hoa phượng, ban biet thu hoa phuong, ban biet thu hoa phuong, bán biệt thự hoa phương, bán biệt thự hoa phượng, ban biet thu hoa phuong, ban biet thu hoa phuong, bán biệt thự hoa phương, bán biệt thự hoa phượng, ban biet thu hoa phuong, ban biet thu hoa phuong, bán biệt thự hoa phương, bán biệt thự hoa phượng, ban biet thu hoa phuong, ban biet thu hoa phuong, bán biệt thự hoa phương, bán biệt thự hoa phượng, ban biet thu hoa phuong, ban biet thu hoa phuong, bán biệt thự hoa phương, bán biệt thự hoa phượng, ban biet thu hoa phuong, ban biet thu hoa phuong, bán biệt thự hoa phương, bán biệt thự hoa phượng, ban biet thu hoa phuong, ban biet thu hoa phuong, bán biệt thự hoa phương, bán biệt thự hoa phượng, ban biet thu hoa phuong, ban biet thu hoa phuong, bán biệt thự hoa phương, bán biệt thự hoa phượng, ban biet thu hoa phuong, ban biet thu hoa phuong, bán biệt thự hoa phương, bán biệt thự hoa phượng, ban biet thu hoa phuong, ban biet thu hoa phuong, bán biệt thự hoa phương, bán biệt thự hoa phượng, ban biet thu hoa phuong, ban biet thu hoa phuong, bán biệt thự hoa phương, bán biệt thự hoa phượng, ban biet thu hoa phuong, ban biet thu hoa phuong, bán biệt thự hoa phương, bán biệt thự hoa phượng, ban biet thu hoa phuong, ban biet thu hoa phuong, bán biệt thự hoa phương, bán biệt thự hoa phượng, ban biet thu hoa phuong, ban biet thu hoa phuong, bán biệt thự hoa phương, bán biệt thự hoa phượng, ban biet thu hoa phuong, ban biet thu hoa phuong, bán biệt thự hoa phương