lk23 o 27,28,29 duong 30m hud van canh gia 61.8tr, da có hợp đồng mua bán mua bán theo thông tư 16 làm văn bản chuyển nhượng sổ đỏ ra tên người mua lh chính chủ 0979639938-0986969298

lk23 o 27,28,29 duong 30m hud van canh gia 61.8tr, da có hợp đồng mua bán mua bán theo thông tư 16 làm văn bản chuyển nhượng sổ đỏ ra tên người mua lh chính chủ 0979639938-0986969298

lk23 o 27,28,29 duong 30m hud van canh gia 61.8tr, da có hợp đồng mua bán mua bán theo thông tư 16 làm văn bản chuyển nhượng sổ đỏ ra tên người mua lh chính chủ 0979639938-0986969298

lk23 o 27,28,29 duong 30m hud van canh gia 61.8tr, da có hợp đồng mua bán mua bán theo thông tư 16 làm văn bản chuyển nhượng sổ đỏ ra tên người mua lh chính chủ 0979639938-0986969298