TIMES city TOA18

cac can da ban:
tang 8 :1,7,8,9,12a,12b,20
tang19:5,7,8,12b,17 tang 20:1,2,7,8,9,10,12b
tang 25:1,2,7,8,9,10,12,12a,12b,15,17,19.
Tầng 18 còn nguyên!
chiết khấu 4%

Toa3 tang 21 can16 ck7%

lk Tân tây đô

lk 6 0 42 giá 40,5 tr/m2 (thương luong)

Ngoài ra còn nhiều anh chị liện hệ!

Hàng chính chủ!!!

DỰ ÁN CCC Times city
tòa 3 tầng 21 căn 16 gốc 33,3 căn góc chiết 6,5% giá trị trong hợp đồng 95% chủ nhà cần bán gấp !!!
tòa 1 tầng 4 căn 2 bán 3 triệu

tòa 10 tầng 20 căn 10 gốc 37,2 bán đúng giá gốc

tòa 1 tầng 19 căn 11 gốc 33,8 chiết khấu 2,5%

tòa 8 tầng 12a căn 17 gốc 33,6

toà 5 tầng 15 căn 4 gốc 31,7 chênh 50tr
tòa 5 tầng 11 căn 6 gốc 322,
tòa 6 tầng 27 căn 2
tòa 6 tầng 3 căn 2
tòa 7 tầng 15 căn 3 gốc37,1 chênh 40
tòa 7 tầng 22 căn 2 bán 35,5
tòa 7 tầng 12a căn 3 chênh 80tr

tòa 10 tầng 19 căn 6 gốc 38,8 chiết khấu 2%

tòa 7 tầng 26 căn 7 dt 86,7 gốc 34,9 bán 36,6

tòa t8 tầng 12 a bán đúng giá gốc 33,6 triệutòa 5 tầng 7 căn 11 gốc 32,4 chênh 50tr
tòa 1 tầng 4 can 2 bán 32
tòa 3 tầng 12a căn 16 gốc 30,6 bán đúng giá gốc
tòa 3 tầng 20 can2 bán 31,8 bán đúng giá goc
tòa 3 tầng 21 căn 16 gốc chiết khấu 7% chủ nhà cần bán gấp

tòa 5 tầng 12 căn 6 gốc 32,3 chênh 100


T15,T18,1,2,3,4,5,6,,7,8,10,11

Toà 5 tầng 20 căn 15 gốc 35,5 chiết khấu 1%
Tòa 3 tầng 20 căn 7 gốc 32,3 chiết khấu 1%

Tòa 2 tầng 23 căn 17 GỐC 34,1 bán 33,9 bán giá trong phiếu thu
lh
0977 239 888
098 727 1989