Lk 16, Đường 33m, giá 58, khach chịu 1/2 phí vào tên.
Lk 9, Đường 10,5m, giá 34 bao tên
Lk 17, Đường 17m, giá 47 bao tên.
Lk 5, Đường 12m, giá 35 bao tên.
(tất cả hàng suất giá tốt của ban QL dự án, làm việc mua bán tại trụ sở chủ đầu tư)
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Mr Tuấn : 097 414 1188