vân canh hud hàng chính chủ

lk23 022 ,85
lk27 011
lk32 0 20 ,25,26,27
lk34 0 4,20,21,37 vườn hoa
lk35 0 ,4 7
lk36 1,2,17,
lk37 7,8,25,26 đường 17,5
lk38 011 ,12,33 vườn hoa
lk39 0 1,2,14,15,16

giá

đương 12 và 13 giá 43
đường 17,7 giá 45
vườn hoa giá 47
đường 30 giá 61,5

--
Hà mạnh tiến !!!

Hotline : 0977 239 888 - 098 727 1989
nhadatinfo.com89@yahoo.com

0hamanhtien@gmail.com

Thông Tin_Tình yêu_Kinh Doanh_
Bất Động_Kết hợp_Nỗ lực_Bất ngại gian khổ_Tạo nên thành công !