Hapulico, chung cu Hapulico, căn hộ Hapulico, CCCC Hapulico
Hapulico, chung cu Hapulico, căn hộ Hapulico, CCCC Hapulico
Hapulico, chung cu Hapulico, căn hộ Hapulico, CCCC Hapulico
Hapulico, chung cu Hapulico, căn hộ Hapulico, CCCC Hapulico
Diện tích 139m2 , tòa 21t1, Tầng 9 căn 906, giá gốc: 23tr/m2; Giá bán 29,5tr/m2, HC: ĐN ; BC: TN
+ DT 109m2, tòa 24T, Căn 1703, tầng 17, giá gốc: 27tr/m2, Giá bán 34tr/m2, HC: TB ; BC: ĐN +DT 88m2, tòa 17T2, Căn 1107 , tầng 11, giá gốc: 27tr/m2, Giá bán 33tr/m2, HC: ĐB ; BC: TN
+ DT 97,38m2, tòa 17T2, Căn 1605 , tầng 16, giá gốc: 27tr/m2, Giá bán 33,5tr/m2, HC: ĐB ; BC: TN
+Toà 21t1, tầng 14, dt 77m2 giá gốc 27tr/m2, giá gốc: 27tr/m2, giá bán 33tr/m2
+Căn 705, tòa 21T1, dt 120,4m2 căn góc 2 ban công TB-TN, giá gốc: 27tr/m2, giá bán 32tr/m
Đã đóng 70%