Hiện bên mình đang nhận cho vay thế chấp các tài sản có giá trị, lãi suất hấp dẫn từ 32%/ năm đối với các khoản vay 6 tháng - 1 năm, lãi suất từ 1,5k - 3,5k đối với các khoản vay ngắn ngày.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Tuấn : 097 414 1188