Sàn BĐS Mecoland phân phối độc quyền sàn tầng 18 tòa T18 Times City:
Căn số Hướng DT (m2) Giá gốc (tr/m2)
01 T 92.8 30.040
02 T 92.8 30.040
03 T - N 111.2 35.040
04 T - B 111.2 34.540
05 Đ - N 93.5 34.040
06 Đ - B 93.5 33.540
07 N 82 30.540
08 B 82 29.040
09 N 73 33.040
10 B 73 32.040
11 N 73 33.040
12 B 73 32.040
12A N 82 30.540
12B B 82 29.040
15 T - N 93.5 34.040
16 T - B 93.5 33.540
17 Đ - N 111.2 35.040
18 Đ - B 111.2 34.540
19 B 92.8 32.540
20 B 92.8 32.540
Chiết khấu tối thiểu 4% cho khách hàng. Quý khách có nhu cầu mua căn hộ dự án Tímes City vui lòng liên hệ sớm để được chọn diện tích và hướng căn hộ theo yêu cầu. Mức chiết khấu đảm bảo cao nhất thị trường!
Vui lòng liên hệ
Ms Linh 09 35 34 33 88 - phụ trách kinh doanh
Sàn Giao dịch BĐS Mecoland - 102 Trường Chinh
Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City 460 Minh Khai Times City CC Times City - thành phố thời đại CC Times City - thành phố thời đại CC Times City - thành phố thời đại CC Times City - thành phố thời đại CC Times City - thành phố thời đại CC Times City - thành phố thời đại CC Times City - thành phố thời đại CC Times City - thành phố thời đại CC Times City - thành phố thời đại CC Times City - thành phố thời đại CC Times City - thành phố thời đại CC Times City - thành phố thời đại CC Times City - thành phố thời đại CC Times City - thành phố thời đại