Công ty Tiến Phát cung cấp Sensor Turck chính hãng với
· Giá rẻ hơn giá thị trường.
· Hàng luôn có sẵn với số Lượng lớn.
· Bảo hành 1 năm theo nguyên tắc 1 đổi 1.
· Hỗ trợ lắp đặt Miễn Phí.
· Tư vấn giải Pháp Miễn Phí.
Nếu quý khách hàng có nhu cầu đừng ngại liên hệ với chúng tôi:

Danh sách Sensor Turck Tiến Phát cung cấp
BI2U-EM12-AN4X
BI2U-EM12-AN4X-H1141
BI2U-EM12-AP4X
BI2U-EM12-AP4X-H1141
BI2U-G12-ADZ32X-B3131
BI2U-M12-AN4X
BI2U-M12-AN4X-H1141
BI2U-M12-AP4X
BI2U-M12-AP4X-H1141
BI2U-MT12-AN4X-H1141
BI2U-MT12-AP4X-H1141
BI3-M12-AD4X
BI3-M12-AD4X-H1141
BI3NF-EM12HE-AN6X2-H1141
BI3NF-EM12HE-AN6X2-H1141
BI3-G12K-AD4X
BI3-G12K-AG4X
BI3-Q06-AN6X2
BI3-Q06-AP6X2
BI3U-EG12SK-AN6X
BI3U-EG12SK-AP6X
BI3U-EG12SK-VN4X
BI3U-EG12SK-VP4X
BI3U-EM12-AN6X
BI3U-EM12-AN6X-H1141
BI3U-EM12-AP6X
BI3U-EM12-AP6X/3D
BI3U-EM12-AP6X-H1141
BI3U-EM12E-VN4X
BI3U-EM12E-VN4X-H1141
BI3U-EM12E-VP4X
BI3U-EM12E-VP4X-H1141
BI3U-EM12H-AN6X-H1141
BI3U-EM12H-AP6X-H1141
BI3U-K11SK-AN6X
BI3U-K11SK-AP6X
BI3U-M12-AN6X
BI3U-M12-AN6X-H1141
BI3U-M12-AP6X
BI3U-M12-AP6X-H1141
BI3U-M12EE-AP6X-H1141
BI3U-M12E-VN4X
BI3U-M12E-VN4X-H1141
BI3U-M12E-VP4X
BI3U-M12E-VP4X-H1141
BI3U-MT12-AN6X-H1141
BI3U-MT12-AP6X-H1141
BI3U-MT12E-VN4X-H1141
BI3U-MT12E-VP4X-H1141
BI3U-MT12H-AN6X-H1141
BI3U-MT12H-AP6X-H1141
BI3U-P12SK-AN6X
BI3U-P12SK-AP6X
BI3U-S12-AN6X
BI3U-S12-AN6X-H1141
BI3U-S12-AP6X
BI3U-S12-AP6X-H1141

BI4FE-EM18HE-AP6X2-H1141
BI4-G12-AP6X-V1131
BI4-G12K-AN6X
BI4-G12K-AP6X
BI4-M12-AN6X
BI4-M12-AN6X-H1141
BI4-M12-AP6X
BI4-M12-AP6X4-H1141
BI4-M12-AP6X-H1141
BI4-M12E-AP6X-H1141
BI4-M12T-AP6X

BI5-EM18WD-AP6X/S929
BI5-G18-AN6X-B1341
BI5-G18-AN6X-B1441
BI5-G18-AN7
BI5-G18-AP6X-B1341
BI5-G18-AP6X-B1341/S34
BI5-G18-AP6X-B1441
BI5-G18-AP7
BI5-G18-AZ3X-B1331
BI5-G18-AZ3X-B1431
BI5-G18-D0-2-RS4
BI5-G18KK-AP6-H1141
BI5-G18SK-AZ3X
BI5-G18SK-RZ3X
BI5-K20SK-AP6X
BI5-M18-AP6X/S97
BI5-M18-AP6X-H1141/S34
BI5-M18E-VP4X-H1141
BI5-M18L-AP6X-H1141/S34
BI5-M18T-AN6X
BI5-M18T-AP6X
BI5-M18T-AZ3X
BI5-M18T-RZ3X
BI5-M18-VN4X
BI5-M18-VN4X-H1141
BI5-M18-VP4X
BI5-M18-VP4X-H1141
BI5-MT18-AP6X-H1141/S34
BI5NF-EM18HE-AN6X2-H1141
BI5NF-EM18HE-AP6X2-H1141
BI5-P18-AN6/S139-S90
BI5-P18-AP6/S139-S90
BI5-P18-AZ3/S90-S139
BI5-P18SK-AZ3X
BI5-P18SK-RZ3X
BI5-Q08-AD4X-V1130
BI5-Q08-AD4X-V2130
BI5-Q08-AN6X2-V1131
BI5-Q08-AN6X2/S34
BI5-Q08-AN6X2/S34-1XOR-RS4
BI5-Q08-AP6X2-V1131
BI5-Q08-AP6X2-V1131/S34
BI5-Q08-AP6X2-V2131
BI5-Q08-VN6X2
BI5-Q08-VP6X2
BI5-S18-AD4X
BI5-S18-AN6X-H1141
BI5-S18-AP6X/S97
BI5-S18-AP6X-H1141
BI5-S18-AZ3X
BI5-S18-AZ3X/S97
BI5-S18-RZ3X
BI5-S18-VP4X/S97
BI5U-EG18SK-AN6X
BI5U-EG18SK-AP6X
BI5U-EG18SK-VN4X
BI5U-EG18SK-VP4X
BI5U-EM18-AN4X
BI5U-EM18-AN4X-H1141
BI5U-EM18-AN6X
BI5U-EM18-AN6X-H1141
BI5U-EM18-AP4X
BI5U-EM18-AP4X-H1141
BI5U-EM18-AP6X
BI5U-EM18-AP6X/3GD
BI5U-EM18-AP6X-H1141
BI5U-EM18H-AN6X-H1141
BI5U-EM18H-AP6X-H1141
BI5U-EM18M-VN4X
BI5U-EM18M-VN4X-H1141
BI5U-EM18M-VP4X
BI5U-EM18M-VP4X-H1141
BI5U-G18-ADZ30X2-B1331
BI5U-K20SK-AN6X
BI5U-K20SK-AP6X
BI5U-M18-ADZ30X2
BI5U-M18-AN4X
BI5U-M18-AN4X-H1141
BI5U-M18-AN6X
BI5U-M18-AN6X-H1141
BI5U-M18-AP4X
BI5U-M18-AP4X-H1141
BI5U-M18-AP6X
BI5U-M18-AP6X-H1141
BI5U-M18-ASIX-H1140
BI5U-M18M-VN4X
BI5U-M18M-VN4X-H1141
BI5U-M18M-VP4X
BI5U-M18M-VP4X-H1141
BI5U-MT12M-VN4X-H1141
BI5U-MT18-AN4X-H1141
BI5U-MT18-AN6X-H1141
BI5U-MT18-AP4X-H1141
BI5U-MT18-AP6X-H1141
BI5U-MT18E-AP6X-H1141
BI5U-MT18H-AN6X-H1141
BI5U-MT18H-AP6X-H1141
BI5U-MT18M-VN4X-H1141
BI5U-MT18M-VP4X-H1141
BI5U-P18SK-AN6X
BI5U-P18SK-AP6X
BI5U-Q08-AN6X2
BI5U-Q08-AN6X2-V1131
BI5U-Q08-AP6X2
BI5U-Q08-AP6X2-V1131
BI5U-S18-AN6X
BI5U-S18-AN6X-H1141
BI5U-S18-AP6X
BI5U-S18-AP6X-H1141

BI6R-Q14-AN6X2
BI6R-Q14-AN6X2-H1141
BI6R-Q14-AP6X2
BI6R-Q14-AP6X2-H1141
BI6R-W30-DAN6X-H1141
BI6R-W30-DAP6X-H1141

BI7-G18K-AD4X
BI7-G18K-AG4X
BI7-M18-AD4X
BI7-M18-AD4X-H1141
BI7-Q08-AN6X2
BI7-Q08-AN6X2-V1131
BI7-Q08-AP6X2
BI7-Q08-AP6X2-V1131
BI7-Q08-VN6X2
BI7-Q08-VN6X2-V1141
BI7-Q08-VP6X2
BI7-Q08-VP6X2-V1141
BL20-16DI-24VDC-P
BL20-16DO-24VDC-0.5A-P
BL20-1AI-I(0/4...20MA)
BL20-1AI-U(-10/0...+10VDC)
BL20-1AO-I(0/4...20MA)
BL20-1CNT-24VDC
BL20-1RS232
BL20-1RS485/422
BL20-1SSI
BL20-1SSI-INTERFACE
BL20-2AIH-I
BL20-2AI-I(0/4...20MA)
BL20-2AI-I(0/4...20MA)/CC
BL20-2AI-PT/NI-2/3
BL20-2AI-PT/NI-2/3/CC
BL20-2AI-THERMO-PI
BL20-2AI-U(-10/0...+10VDC)
BL20-2AI-U(-10/0...+10VDC)/CC
BL20-2AOH-I
BL20-2AO-I(4...20MA)
BL20-2AO-I(4...20MA)/CC
BL20-2AO-U(-10/0...+10VDC)
BL20-2AO-U(-10/0...+10VDC)/CC
BL20-2DI-120/230VAC-P
BL20-2DI-125VDC-P
BL20-2DI-24VDC-N
BL20-2DI-24VDC-P
BL20-2DI-24VDC-P/CC
BL20-2DI-24VDC-P-SS
BL20-2DO-120/230VAC-0.5A
BL20-2DO-24VDC-0.5A-N
BL20-2DO-24VDC-0.5A-P
BL20-2DO-24VDC-2A-P
BL20-2DO-24VDC-2A-P/CC
BL20-2DO-R-CO
BL20-2DO-R-NC
BL20-2DO-R-NO
BL20-2RFID-A
BL20-2RFID-C
BL20-2RFID-S
BL20-32DI-24VDC-P
BL20-32DO-24VDC-0.5A-P
BL20-4AI-U/I
BL20-4DI-24VDC-N
BL20-4DI-24VDC-P
BL20-4DI-24VDC-P/CC
BL20-4DI-NAMUR
BL20-4DO-24VDC-0,5A-P/CC
BL20-4DO-24VDC-0.5A-P
BL20-ABPL (2 pcs.)
BL20-ANBZ-BL (10 pcs.)
BL20-ANBZ-BR ( 10 pcs.)
BL20-ANBZ-GN (10 pcs.)
BL20-ANBZ-GN/GE-BED (10 pcs.)
BL20-ANBZ-RT (10 pcs.)
BL20-ANBZ-RT/BL-BED (10 pcs.)
BL20-ANBZ-SW (10 pcs.)
BL20-ANBZ-WS (10 pcs.)
BL20-B3S-SBB
BL20-B3S-SBC
BL20-B3T-SBB
BL20-B3T-SBC
BL20-B4S-SBBC
BL20-B4T-SBBC
BL20-B6S-SBBSBB
BL20-B6S-SBCSBC
BL20-B6T-SBBSBB
BL20-B6T-SBCSBC
BL20-BR-24VDC-D
BL20-BR-24VDC-D/CC
BL20-DS0-340-1K5
BL20-DS0-340-2K2
BL20-DS0-340-3K
BL20-DS0-340-4K
BL20-DS0-340-5K5
BL20-DS0-340-K06
BL20-DS0-340-K09
BL20-DS0-340-K18
BL20-DS0-340-K25
BL20-DS0-340-K55
BL20-DS0-340-K75
BL20-DS0-341-1K5
BL20-DS0-341-2K2
BL20-DS0-341-3K0
BL20-DS0-341-4K0
BL20-DS0-341-K06
BL20-DS0-341-K09
BL20-DS0-341-K18
BL20-DS0-341-K25
BL20-DS0-341-K55
BL20-DS0-341-K75
BL20-E-16DI-24VDC-P
BL20-E-16DO-24VDC-0.5A-P
BL20-E-1SWIRE
BL20-E-4AO-U/I

BL20-E-8AI-U/I-4PT/NI
BL20-E-8AI-U/I-4PT/NI/ET
BL20-E-8DI-24VDC-P
BL20-E-8DI-24VDC-P/ET
BL20-E-8DO-24VDC-0.5A-P
BL20-E-GW-CO
BL20-E-GW-DN
BL20-E-GW-DP
BL20-E-GW-EN
BL20-E-GW-EN/ET
BL20-E-GW-EN-IP
BL20-FW5/101-150 (10 pcs.)
BL20FW5/1-50
BL20-FW5/1-50 (10 pcs.)
BL20-FW5/151-200 (10 pcs.)
BL20-FW5/51-100 (10 pcs.)
BL20-GWBR-CANOPEN
BL20-GWBR-DNET
BL20-GWBR-PBDP
BL20-GW-CANOPEN
BL20-GW-DNET
BL20-GW-DPV1
BL20-GW-DPV1/CC
BL20-GW-EN
BL20-GW-EN-IP
BL20-GW-EN-PN
BL20-GW-PBDP-1.5MB
BL20-GW-PBDP-1.5MB-S
BL20-GW-PBDP-12MB
BL20-GW-PBDP-12MB-STD
BL20-KLBU/S (10 pcs.)
BL20-KLBU/T (10 pcs.)
BL20-KO/10 (10 pcs.)
BL20-KO/11 (10 pcs.)
BL20-KO/12 (10 pcs.)
BL20-KO/13 (10 pcs.)
BL20-KO/14 (10 pcs.)
BL20-KO/16 (10 pcs.)
BL20-KO/17 (10 pcs.)
BL20-KO/2 (10 pcs.)
BL20-KO/6 (10 pcs.)
BL20-KO/8 (10 pcs.)
BL20-KO/9 (10 pcs.)
BL20-LABEL-BLOCK (5 pcs.)
BL20-LABEL-SCHEIBE (5 pcs.)
BL20-P3S-SBB
BL20-P3S-SBB-B
BL20-P3T-SBB
BL20-P3T-SBB-B
BL20-P4S-SBBC
BL20-P4S-SBBC-B
BL20-P4T-SBBC
BL20-P4T-SBBC-B
BL20-PF-120/230VAC-D
BL20-PF-24VDC-D
BL20-PF-24VDC-D/CC
BL20-PG-EN
BL20-PG-EN-DN-JA
BL20-PG-EN-DN-JA
BL20-PG-EN-IP
BL20-PKZM0-XDM12
BL20-PKZM0-XDM32
BL20-PKZM0-XRM12
BL20-PKZM0-XRM32
BL20-QV/1 (10 pcs.)
BL20-QV/2 (10 pcs.)
BL20-QV/3 (10 pcs.)
BL20-QV/4 (10 pcs.)
BL20-QV/5 (10 pcs.)
BL20-QV/6 (10 pcs.)
BL20-QV/7 (10 pcs.)
BL20-QV/8 (10 pcs.)
BL20-RS0-340-1K5
BL20-RS0-340-2K2
BL20-RS0-340-3K
BL20-RS0-340-4K
BL20-RS0-340-K06
BL20-RS0-340-K09
BL20-RS0-340-K18
BL20-RS0-340-K25
BL20-RS0-340-K55
BL20-RS0-340-K75
BL20-RS0-341-1K5
BL20-RS0-341-2K2
BL20-RS0-341-3K0
BL20-RS0-341-4K0
BL20-RS0-341-K06
BL20-RS0-341-K09
BL20-RS0-341-K18
BL20-RS0-341-K25
BL20-RS0-341-K55
BL20-RS0-341-K75

BL20-S3S-SBB
BL20-S3S-SBC
BL20-S3T-SBB
BL20-S3T-SBC
BL20-S4S-SBBC
BL20-S4S-SBBS
BL20-S4S-SBBS-CJ
BL20-S4S-SBCS
BL20-S4T-SBBC
BL20-S4T-SBBS
BL20-S4T-SBBS-CJ
BL20-S4T-SBCS
BL20-S6S-SBBSBB
BL20-S6S-SBCSBC
BL20-S6T-SBBSBB
BL20-S6T-SBCSBC
BL20-SCH-1
BL20-SWIRE-CAB-000
BL20-SWIRE-CAB-000(25 pcs.)
BL20-SWIRE-CAB-008(25 pcs.)
BL20-SWIRE-CAB-011(25 pcs.)
BL20-SWIRE-CAB-015(5 pcs.)
BL20-SWIRE-CAB-025(5 pcs.)
BL20-SWIRE-CAB-050
BL20-SWIRE-CAB-100
BL20-SWIRE-CAB-200
BL20-SWIRE-DIL
BL20-SWIRE-DIL(5 pcs.)
BL20-SWIRE-PF
BL20-WEW-35/2-SW (10 pcs.)
BL20-XBMS-DS0-A
BL20-XBMS-RS0-A
BL20-ZBX-405 (2 pcs.)
BL67-16DO-0.1A-P
BL67-16DO-0.1A-PNR
BL67-1CNT/ENC
BL67-1CVI
BL67-1RS232
BL67-1RS485/422
BL67-1SSI
BL67-2AI2AO-V/I
BL67-2AI-I
BL67-2AI-PT
BL67-2AI-TC
BL67-2AI-V
BL67-2AO-I
BL67-2AO-V
BL67-2RFID-A
BL67-2RFID-A/PVS-SR0X08
BL67-2RFID-C
BL67-2RFID-S
BL67-4AI4AO-V/I
BL67-4AI-V/I
BL67-4AO-V
BL67-4DI4DO-PD
BL67-4DI-N
BL67-4DI-P
BL67-4DI-PD
BL67-4DO-0.5A-P
BL67-4DO-2A-N
BL67-4DO-2A-P
BL67-4DO-4A-P
BL67-8DI-N
BL67-8DI-P
BL67-8DI-PD
BL67-8DO-0.5A-N
BL67-8DO-0.5A-P
BL67-8DO-R-NO
BL67-8XSG-P
BL67-8XSG-PD
BL67-B-1M12
BL67-B-1M12-8
BL67-B-1M12-V
BL67-B-1M23
BL67-B-1M23-19
BL67-B-1M23-PC
BL67-B-1M23-VI
BL67-B-1RSM
BL67-B-1RSM-4
BL67-B-1RSM-VO
BL67-B-2M12
BL67-B-2M12-8
BL67-B-2M12-8-P
BL67-B-2M12-8-S01
BL67-B-2M12-P
BL67-B-3BNC-HT
BL67-B-4BNC-HT
BL67-B-4M12
BL67-B-4M12-P
BL67-B-4M8
BL67-B-8M8
BL67-B-VA-P1
BL67-E
BL67-GW-CO
BL67-GW-CO-T
BL67-GW-DN
BL67-GW-DP
BL67-GW-DPV1
BL67-GW-EN
BL67-GW-EN-DN
BL67-GW-EN-IP
BL67-GW-EN-IP-DN
BL67-GW-EN-PN
BL67-GW-PN-AC
BL67-GW-PN-AF
BL67-LABEL-DIN-A4-50STCK.
BL67-MUSTERKOFFER
BL67-PF-24VDC
BL67-PG-DP
BL67-PG-EN
BL67-PG-EN-DN
BL67-PG-EN-IP
BL67-PG-EN-IP-DN
BL67-WAS5-THERMO
FLDP-I0M88-0001
FLDP-I0M88-0002
FLDP-IM16-0001
FLDP-IM16-0002
FLDP-IM16-0003
FLDP-IM32-0001
FLDP-IM8-0001
FLDP-IM8-0001
FLDP-IM8-0005
FLDP-IOM124-0001
FLDP-IOM124-0002
FLDP-IOM1616-0001
FLDP-IOM2012-0001
FLDP-IOM248-0001
FLDP-IOM84-0001
FLDP-IOM84-0002
FLDP-IOM84-0003
FLDP-IOM84-0004
FLDP-IOM84-0005
FLDP-IOM84-RS485-0001-ST
FLDP-IOM88-0001
FLDP-IOM88-0002
FLDP-IOM88-0002-ST
FLDP-IOM88-0003
FLDP-IOM88-0004
FLDP-OM16-0001
FLDP-OM16-0002
FLDP-OM8-0001
FLDP-OM8-0001
FLDP-OM8-0002
FLDP-OM8-0003
FLDP-OM8-0005
FSDP-IM16-0001
FSDP-IOM84-0001
FSDP-IOM84-0002
FSDP-IOM88-0001
PDP-IM16-0002
PDP-IM161
PDP-IM161-T
PDP-IM8-0002
PDP-IM81
PDP-IOM84-0001
PDP-IOM84-0002
PDP-IOM88-0003
PDP-IOM881
PDP-IOM881-T
PDP-OM16-0002
PDP-OM161
PDP-OM161-T
PDP-OM8-0002
PDP-OM8-0002-T
PDP-OM8-0003
PDP-OM8-0004
PDP-OM81
PDPT-IM161
PDPT-OM161
PDPT-OM8-0002
SDNB-0002D-0001
SDNB-0002D-0002
SDNB-0008D-0001
SDNB-0008D-0002
SDNB-0008D-0002S
SDNB-0008D-0003
SDNB-0008D-0004
SDNB-0008D-0004S
SDNB-0008D-0005
SDNB-0008D-0006
SDNB-0008D-0006S
SDNB-0202D-0003
SDNB-0404D-0001
SDNB-0404D-0001S
SDNB-0404D-0002
SDNB-0404D-0003
SDNB-0404D-0003S
SDNB-0404D-0004
SDNB-0404D-0005
SDNB-0404D-0005S
SDNB-0404D-0006
SDNB-0404D-0007
SDNB-0404D-0007S
SDNB-0404D-0008
SDNB-04A-0007
SDNB-04A-0009
SDNB-0800D-0002
SDNB-0800D-0004
SDNB-0800D-0007
SDNB-0800D-0007S
SDNB-0800D-0008
SDNB-0800D-0008S
SDNB-0800D-1007
SDNB-0800D-1008
SDNB-0808D-0001
SDNB-0808D-0001S
SDNB-10S-0001
SDNB-10S-0002
SDNB-10S-0003
SDNB-10S-0004
SDNB-10S-0005
SDNB-40A-0004
SDNB-40A-0005
SDNB-40A-0007
SDNB-40A-0009
SDNB-40A-1007
SDNL-0404D-0003
SDNL-0404D-0003S
SDNL-0404D-0004
SDNL-0404D-0104/3GD
SDNL-0404D-1003
SDNL-0404D-1003S
SDNL-0404D-1004
SDPB-0002D-0001
SDPB-0002D-0002
SDPB-0002D-1001
SDPB-0002D-1002
SDPB-0008D-0001
SDPB-0008D-0002
SDPB-0008D-0002S
SDPB-0008D-0003
SDPB-0008D-0004
SDPB-0008D-0004S
SDPB-0008D-0005
SDPB-0008D-0006
SDPB-0008D-0006S
SDPB-0008D-1001
SDPB-0008D-1002
SDPB-0008D-1002S
SDPB-0008D-1003
SDPB-0008D-1004
SDPB-0008D-1004S
SDPB-0008D-1005
SDPB-0008D-1006
SDPB-0008D-1006S
SDPB-0202D-0003
SDPB-0202D-1003
SDPB-0404D-0001
SDPB-0404D-0001S
SDPB-0404D-0002
SDPB-0404D-0003
SDPB-0404D-0003S
SDPB-0404D-0004
SDPB-0404D-0005
SDPB-0404D-0005S
SDPB-0404D-0006
SDPB-0404D-0007
SDPB-0404D-0007S
SDPB-0404D-0008
SDPB-0404D-1001
SDPB-0404D-1001S
SDPB-0404D-1002
SDPB-0404D-1003
SDPB-0404D-1003S
SDPB-0404D-1004
SDPB-0404D-1005
SDPB-0404D-1005S
SDPB-0404D-1006
SDPB-0404D-1007
SDPB-0404D-1007S
SDPB-0404D-1008
SDPB-04A-0007
SDPB-04A-0009
SDPB-04A-1007
SDPB-04A-1009
SDPB-0800D-0002
SDPB-0800D-0004
SDPB-0800D-0007
SDPB-0800D-0007S
SDPB-0800D-0008
SDPB-0800D-0008S
SDPB-0800D-1002
SDPB-0800D-1004
SDPB-0800D-1007
SDPB-0800D-1007S
SDPB-0800D-1008
SDPB-0800D-1008S
SDPB-0808D-0001
SDPB-0808D-0001S
SDPB-0808D-1001
SDPB-0808D-1001S
SDPB-10S-0001
SDPB-10S-0002
SDPB-10S-0003
SDPB-10S-0004
SDPB-10S-0005
SDPB-10S-1001
SDPB-10S-1002
SDPB-10S-1003
SDPB-10S-1004
SDPB-10S-1005
SDPB-40A-0004
SDPB-40A-0004-001
SDPB-40A-0005
SDPB-40A-0005-001
SDPB-40A-0007
SDPB-40A-0007-001
SDPB-40A-0009
SDPB-40A-1004
SDPB-40A-1005
SDPB-40A-1007
SDPB-40A-1009
SDPL-0404C-1003
SDPL-0404D-0003
SDPL-0404D-0003S
SDPL-0404D-0004
SDPL-0404D-0009
SDPL-0404D-0104/3GD
SDPL-0404D-1001
SDPL-0404D-1003
SDPL-0404D-1003S
SDPL-0404D-1004
SDPX-IOL4-0001
SPNL-0404D-0003
SPNL-0404D-0004
SS2B-0008D-0006
SS2B-0404D-0003
SS2B-0800D-0007
SS2B-40A-0005
SS2B-40A-0009
SS2L-0404D-0003
SS2L-0404D-0003S
SS2L-0404D-0004
SS4B-0002D-0001
SS4B-0002D-0002
SS4B-0008D-0001
SS4B-0008D-0002
SS4B-0008D-0002S
SS4B-0008D-0003
SS4B-0008D-0004
SS4B-0008D-0004S
SS4B-0008D-0005
SS4B-0008D-0006
SS4B-0008D-0006S
SS4B-0202D-0003
SS4B-0404D-0001
SS4B-0404D-0001S
SS4B-0404D-0002
SS4B-0404D-0003
SS4B-0404D-0003S
SS4B-0404D-0004
SS4B-0404D-0005
SS4B-0404D-0005S
SS4B-0404D-0006
SS4B-0404D-0007
SS4B-0404D-0007S
SS4B-0404D-0008
SS4B-04A-0007
SS4B-04A-0009
SS4B-0800D-0002
SS4B-0800D-0004
SS4B-0800D-0007
SS4B-0800D-0007S
SS4B-0800D-0008
SS4B-0800D-0008S
SS4B-0808D-0001
SS4B-0808D-0001S
SS4B-10S-0001
SS4B-10S-0002
SS4B-10S-0003
SS4B-10S-0004
SS4B-10S-0005
SS4B-40A-0004
SS4B-40A-0005
SS4B-40A-0007
SS4B-40A-0009
SS4L-0404D-0003
SS4L-0404D-0003S
SS4L-0404D-0004
4602302 BI1.5-EG08K-AN6X/S100
4617004 BI10-M30-AP6X/S100
17500 BI10-M30-AP7-E1240/S100
1561402 BI10-M30T-VP4X/S100
4697421 BI10-P30-AN6X-B2141/S100
4697521 BI10-P30-AP6X-B2141/S100
13526 BI10-P30-AZ3X-B2131/S100
13533 BI10-P30-AZ3X-T1351/S100
1352601 BI10-P30-RZ3X-B2131/S100
1565201 BI10-P30SR-VP4X2/S100
10233 BI10-P30-Y0/S100
17707 BI10-S30-AN7/S100
4659002 BI10-S30-AP6X/S100
17502 BI10-S30-AP7/S100
17522 BI10-S30-AP7X/S100
13719 BI10-S30-AZ3X/S100
13713 BI10-S30-RZ3X/S100
15240 BI10-S30-VN4X/S100
15140 BI10-S30-VP4X/S100
4226200 BI15-CP40-FDZ30X2/S100
13440 BI15-CP40-FZ3X2/S100
15145 BI15-CP40-VN4X2/S100
15045 BI15-CP40-VP4X2/S100
10396 BI15-CP40-Y0X/S100
4605003 BI2-M12-AP6X/S100
10302 BI2-P12-Y0/S100
17708 BI2-S12-AN7/S100
17731 BI2-S12-AN7X/S100
4653023 BI2-S12-AP6X/S100
4652001 BI2-S12-AP6X-H1141/S100
17559 BI2-S12-AP7/S100
17501 BI2-S12-AP7-H1141/S100
17555 BI2-S12-AP7X/S100
1302001 BI2-S12-AZ31X/S100
17687 BI2-S12-RP7/S100
1500106 BI5-G18-VP4-HAN7D/S100
4611004 BI5-M18-AP6X/S100
16771 BI5-P18-AN6X-B2341/S100
4697321 BI5-P18-AP6X-B2341/S100
4374801 BI5-P18-AZ3X-B2331/S100
4375001 BI5-P18-RZ3X-B2331/S100
10245 BI5-P18-Y0/S100
17733 BI5-S18-AN7/S100
17734 BI5-S18-AN7X/S100
15077 BI5-S18-AP4X/S100
4656022 BI5-S18-AP6X/S100
4652401 BI5-S18-AP6X-H1141/S100
17541 BI5-S18-AP7/S100
17542 BI5-S18-AP7X/S100
13734 BI5-S18-AZ3X/S100
1773301 BI5-S18-RN7/S100
13760 BI5-S18-RZ3X/S100
1513402 BI5-S18-VP4X/S100
15042 MP -10H-VP4X/S100
13761 MP -15H-UZ3X/S100
15311 NI10-K20-AP4X/S100
4375201 NI10-P18-AZ3X-B2331/S100
10317 NI10-P18-Y0/S100
4617200 NI15-M30-AP6X/S100
4375410 NI15-P30-AZ3X-B2131/S100
10227 NI15-P30-Y0/S100
4659321 NI15-S30-AN6X/S100
17786 NI15-S30-AN7/S100
17776 NI15-S30-AN7X/S100
4659201 NI15-S30-AP6X/S100
17685 NI15-S30-AP7/S100
1768501 NI15-S30-AP7X/S100
13758 NI15-S30-AZ3X/S100
4355703 NI15-S30-RZ3X/S100
15241 NI15-S30-VN4X/S100
15141 NI15-S30-VP4X/S100
13441 NI20-CP40-FZ3X2/S100
15202 NI20-CP40-VN4X2/S100
15046 NI20-CP40-VP4X2/S100
1011121 NI20-CP40-Y0X/S100
4375821 NI30-K40-AZ3X-B2131/S100
1569420 NI35-CP40-VP4X2/S100
13443 NI40-CP80-FZ3X2/S100
15295 NI40-CP80-VN4X2/S100
15095 NI40-CP80-VP4X2/S100
10404 NI40-CP80-Y0/S100
4605201 NI4-M12-AP6X/S100
17811 NI4-S12-AN7/S100
17730 NI4-S12-AN7X/S100
4653201 NI4-S12-AP6X/S100
17602 NI4-S12-AP7/S100
17681 NI4-S12-AP7X/S100
1302201 NI4-S12-AZ31X/S100
1773001 NI4-S12-RN7X/S100
4606727 NI4-S12-RP6X/S100
13445 NI50-K90SR-FZ3X2/S100
1500101 NI50-K90-VP4/S100
10242 NI5-P12-Y0/S100
4611201 NI8-M18-AP6X/S100
17732 NI8-S18-AN7/S100
4656204 NI8-S18-AP6X/S100
17498 NI8-S18-AP7/S100
1749850 NI8-S18-AP7X/S100
13718 NI8-S18-AZ3X/S100
1371801 NI8-S18-RZ3X/S100
1513510 NI8-S18-VP4X/S100

4617035 BI10-EM30D-VP6X/S120
4617010 BI10-M30-AP6X/S120
4316410 BI10-M30-AZ3X/S120
4614512 BI2-EM12D-AP6/S120
4614510 BI5-EM18D-AP6X/S120
4614900 BI5-EM18D-VP6X/S120
4611030 BI5-M18-AP6X/S120
4310410 BI5-M18-AZ3X/S120
4617410 NI15-EM30D-VP6X/S120
4617210 NI15-M30-AP6X/S120
4316506 NI15-M30-AZ3X/S120
1633110 NI4-EM12D-AP6/S120
4632000 NI7-EM18D-AP6X/S120
4632100 NI7-EM18D-VP6X/S120
4611230 NI8-M18-AP6X/S120
4310530 NI8-M18-AZ3X/S120

4614518 BI20-K35/S200 10M?
7525015 MK96-11VP/24VDC?

4614513 BI10-EM30-AP6/S907
4614517 BI10-EM30-AP6/S907 10M?
4614527 BI10-EM30-AP6/S907 7M
4617425 BI5-EM18-AP6/S907
4611208 NI8-EM18-AP6/S907 7M
4611209 NI8-EM18-RP6/S907 7M
4611211 NI8-EM18-AP6/S907 12M
4611231 NI8-EM18-AP6/S907
4617402 NI15-EM30-AP6/S907 12M
4617412 NI15-EM30-AP6/S907
4617413 NI15-EM30-AP6/S907 7M

1602410 Ni25-CQ40/S1102 5m
1602411 EM30-AP6X2-H1141/S1102
---------------------------------------
Chi tiết liên hệ
Nguyễn hoàn Nguyên
0918.983.389
---------------------------------------

Tien Phat Automation Co.,ltd
No 7 Co Giang Street, Hiep Phu Ward, 9 Dist.,HCM City, Viet Nam
Tel : 084.8.5409.3614 Fax : 084.8.5409.3649
Email:kinhdoanh@tienphat-automation.com
Chi tiết sản phẩm vui lòng truy cập Website
http://www.tienphat-automation.com