Công ty Tiến Phát cung cấp Encoder OMRON E6B2 chính hãng với
· Giá rẻ hơn giá thị trường.
· Hàng luôn có sẵn với số Lượng lớn.
· Bảo hành 1 năm theo nguyên tắc 1 đổi 1.
· Hỗ trợ lắp đặt Miễn Phí.
· Tư vấn giải Pháp Miễn Phí.
Nếu quý khách hàng có nhu cầu đừng ngại liên hệ với chúng tôi:

Danh sách Encoder OMRON E6B2 Tiến Phát cung cấp
E6B2-CWZ1X 1000P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ1X 1000P/R 2M OMS
E6B2-CWZ1X 100P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ1X 100P/R 2M OMS
E6B2-CWZ1X 1024P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ1X 10P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ1X 1200P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ1X 1200P/R 2M OMS
E6B2-CWZ1X 1500P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ1X 1800P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ1X 1800P/R 2M OMS
E6B2-CWZ1X 2000P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ1X 2000P/R 2M OMS
E6B2-CWZ1X 200P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ1X 20P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ1X 300P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ1X 30P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ1X 360P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ1X 360P/R 2M OMS
E6B2-CWZ1X 400P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ1X 40P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ1X 500P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ1X 500P/R 2M OMS
E6B2-CWZ1X 50P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ1X 600P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ1X 600P/R 2M OMS
E6B2-CWZ1X 60P/R 0.5M OMS


E6B2-CWZ3E 1000P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ3E 1000P/R 2M OMS
E6B2-CWZ3E 100P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ3E 100P/R 2M OMS
E6B2-CWZ3E 10P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ3E 10P/R 2M OMS
E6B2-CWZ3E 1200P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ3E 1500P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ3E 1500P/R 2M OMS
E6B2-CWZ3E 1800P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ3E 2000P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ3E 2000P/R 2M OMS
E6B2-CWZ3E 200P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ3E 200P/R 2M OMS
E6B2-CWZ3E 20P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ3E 20P/R 2M OMS
E6B2-CWZ3E 300P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ3E 300P/R 2M OMS
E6B2-CWZ3E 30P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ3E 30P/R 2M OMS
E6B2-CWZ3E 360P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ3E 360P/R 2M OMS
E6B2-CWZ3E 400P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ3E 400P/R 2M OMS
E6B2-CWZ3E 40P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ3E 40P/R 2M OMS
E6B2-CWZ3E 500P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ3E 500P/R 2M OMS
E6B2-CWZ3E 50P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ3E 50P/R 2M OMS
E6B2-CWZ3E 600P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ3E 600P/R 2M OMS
E6B2-CWZ3E 60P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ3E 60P/R 2M OMS
E6B2-CWZ3E-10 600P/R 5M OMS

E6B2-CWZ5B 1000P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ5B 100P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ5B 100P/R 2M OMS
E6B2-CWZ5B 2000P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ5B 200P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ5B 360P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ5B 500P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ5B 600P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ5B 600P/R 2M OMS


E6B2-CWZ6C 1000P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ6C 1000P/R 2M OMS
E6B2-CWZ6C 100P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ6C 100P/R 2M OMS
E6B2-CWZ6C 1024P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ6C 1024P/R 2M OMS
E6B2-CWZ6C 10P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ6C 10P/R 2M OMS
E6B2-CWZ6C 1200P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ6C 1200P/R 2M OMS
E6B2-CWZ6C 1200P/R 3M OMS
E6B2-CWZ6C 1500P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ6C 1500P/R 2M OMS
E6B2-CWZ6C 1800P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ6C 1800P/R 2M OMS
E6B2-CWZ6C 2000P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ6C 2000P/R 2M OMS
E6B2-CWZ6C 200P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ6C 200P/R 2M OMS
E6B2-CWZ6C 20P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ6C 20P/R 2M OMS
E6B2-CWZ6C 300P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ6C 300P/R 2M OMS
E6B2-CWZ6C 30P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ6C 30P/R 2M OMS
E6B2-CWZ6C 360P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ6C 360P/R 2M OMS
E6B2-CWZ6C 400P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ6C 400P/R 2M OMS
E6B2-CWZ6C 40P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ6C 40P/R 2M OMS
E6B2-CWZ6C 500P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ6C 500P/R 2M OMS
E6B2-CWZ6C 50P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ6C 50P/R 2M OMS
E6B2-CWZ6C 600P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ6C 600P/R 2M OMS
E6B2-CWZ6C 60P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ6C 60P/R 2M OMS
E6B2-CWZ6C 720P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ6C 720P/R 2M OMS
E6B2-CWZ6C 800P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ6C-10 1000P/R 5M OMS
E6B2-CWZ6C-10 100P/R 5M OMS
E6B2-CWZ6C-10 1200P/R 5M OMS
E6B2-CWZ6C-10 2000P/R 5M OMS
E6B2-CWZ6C-10 360P/R 5M OMS
E6B2-CWZ6C-10 600P/R 5M OMS
E6B2-CWZ6C-12 360P/R 10M OMS
E6B2-CWZ6C-6 600P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ6C-6 600P/R 5M OMS

---------------------------------------
Chi tiết liên hệ
Nguyễn hoàn Nguyên
0918.983.389
---------------------------------------

Tien Phat Automation Co.,ltd
No 7 Co Giang Street, Hiep Phu Ward, 9 Dist.,HCM City, Viet Nam
Tel : 084.8.5409.3614 Fax : 084.8.5409.3649
Email:kinhdoanh@tienphat-automation.com
Chi tiết sản phẩm vui lòng truy cập Website
http://www.tienphat-automation.com