THIẾT KẾ VÀ QUẢN TRỊ WEBSITE VỚI WORDPRESS


Khóa học của chúng tôi sẽ giải quyết những vấn đề nêu trên cho dù bạn thuộc đối tượng nào!Bạn sẽ đạt được gì thông qua khóa học thiết kế và quản trị website với wordpress này?

- Nắm vững các khái niệm liên quan đến thiết kế website
- Thiết kế và quản trị website tin tức, âm nhạc, website ảnh số và bán hàng với các chức năng:
--- Xây dựng trang tin tức.
--- Xây dựng ứng dụng bán hàng tích hợp thương mại điện tử.
--- Thiết kế giao diện.
--- Viết plugin cho Wordpress.

==== Các bạn hãy tìm hiểu thêm ở website http://hoangnguyen.edu.vn/khoa-hoc-wordpress.html