Có người nói rng, Sa Pa là “hình nh Đà Lt” thu nh min Bc. Điu đó đúng, nhưng chưa đ. Vì dáng v trm mc, uy nghi pha chút lãng mn, thơ mng ca cnh sc Sa Pa ít nơi nào sánh kp. Sa Pa nm đ cao t 1.500 đến 1.800 mét so vi mt nước bin. Mang khí hu á ôn đi và cn nhit đi, Sa Pa quanh năm mát m vi nhit đ trung bình năm t 15 đến 19 đ C. Thi tiết trong ngày Sa Pa có c bn mùa xuân, h, thu, đông. Bui sáng, sương bay nhè nh, bng bnh trên nhng ngn núi nhp nhô, thnh thong có nhng ht sương rơi lay phay cho ta cm giác đang sng trong mùa xuân.
----------------------------------------
Voyage vietnam, vietnam tours