Gia đình mình vừa giải ngân được ít tiền nên muốn đầu tư 2,3 căn cc văn khê hoặc mấy căn cc quanh quanh đấy cũng được dt nhỏ giá hợp lý,vậy quý gia chủ nào có hàng muốn bán thì lh vs mình
A Chính 01252692485