Bên mình tổ chức các khóa học môi giới bất động sản, định giá, quản lý sàn. Nhận đào tạo cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Hà Nôi. Đặc biệt, nhận lo thủ tục làm chứng nhận, chứng chỉ cho các học viên không có thời gian đi làm.
Hồ sơ : 2 ảnh 3x4 + 1 photo chứng minh thư.
Lệ phí : 1,5 Tr.
Ai có nhu cầu làm chứng nhận liên hê mình : 0932.272.898
Tags: Chứng chỉ môi giới, chứng chỉ BDS ,chứng chỉ hành nghề bds, chứng nhân mg bds, chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ quản lý sàn, chứng nhận quản lý sàn, chứng chỉ làm bất động sản, chứng nhận BDS. Chứng chỉ môi giới, chứng chỉ BDS,chứng chỉ hành nghề bds, chứng nhân mg bds, chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ quản lý sàn, chứng nhận quản lý sàn, chứng chỉ làm bất động sản, chứng nhận BDS. Chứng chỉ môi giới, chứng chỉ BDS, chứng chỉ hành nghề bds, chứng nhân mg bds, chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ quản lý sàn, chứng nhận quản lý sàn, chứng chỉ làm bất động sản, chứng nhận BDS.