Nhận làm chứng nhận môi giới bất động sản......
Bên mình đang tổ chức các khóa học môi giới bất động sản, định giá bất động sản, quản lý bất động sản.... mà không có thới gian đi học hoặc vì lí do không đi học được...
Hồ sơ bao gồm : 2 ảnh 3x4+ 1 bản phô tô chúng minh thư
lệ phí 1,5 tr
Ai có nhu cầu liên hệ : 0932272898