Công Ty Tiến Phát Nhà cung cấp Sensor TL Omron chính hãng với
• Giá rẻ hơn giá thị trường.
• Hàng luôn có sẵn với số Lượng lớn.
Bảo hành 1 năm theo nguyên tắc 1 đổi 1.
• Hỗ trợ lắp đặt Miễn Phí.
• Tư vấn giải Pháp Miễn Phí.

Nếu quý khách hàng có nhu cầu Sensor TL Omron đừng ngại ,Hãy liên hệ ngay với chúng tôi:
Danh sách sản Sensor TL Omron Tiến Phát Cung cấp

TL-G3D-3 5M
TL-G3D-6 3M
TL-L100-2 1M
TL-L100-2 5M
TL-LY50 5M
TL-LY50B 1M
TL-M2ME1 2M BY OMC
TL-M2ME1 2M OMS
TL-M2ME1 5M
TL-M2ME1 5M (Q)

TL-M2ME1-1 5M
TL-M2ME1-3 2M
TL-M2ME2 2M OMS
TL-M2ME2 5M BY OMC
TL-M2ME2 5M OMS
TL-M2MF1 2M
TL-M2MF1 2M (Q)
TL-M2MY1 2M BY OMC
TL-M2MY1 2M OMS
TL-M5ME1 2M OMS
TL-M5ME1 5M BY OMC

TL-M5ME1 5M OMS
TL-M5ME15 2M BY OMC
TL-M5ME15 2M OMS
TL-M5ME1-6 2M
TL-M5ME2 2M BY OMC
TL-M5ME2 2M OMS
TL-M5MY1 2M BY OMC
TL-M5MY1 2M OMS
TL-N10ME1 2M BY OMC
TL-N10ME1 2M OMS
TL-N10ME1 5M
TL-N10ME1 5M BY OMC
TL-N10ME1-1 5M
TL-N10ME15 5M
TL-N10ME2 2M (Q)
TL-N10ME2 2M BY OMC
TL-N10ME2 2M OMS

TL-N10ME2 5M
TL-N10ME25 2M
TL-N10MY1 2M (Q)
TL-N10MY1 2M BY OMC
TL-N10MY1 2M OMS
TL-N10MY2 2M
TL-N12MD1 2M (Q)
TL-N12MD1 2M BY OMC
TL-N12MD1 2M OMS
TL-N12MD1 5M
TL-N12MD15 2M
TL-N12MD2 2M
TL-N20MD1 2M (Q)
TL-N20MD1 2M BY OMC
TL-N20MD1 2M OMS
TL-N20MD1 5M
TL-N20ME1 2M (Q)
TL-N20ME1 2M BY OMC
TL-N20ME1 2M OMS
TL-N20ME1 5M
TL-N20ME1-1 5M
TL-N20ME15 2M
TL-N20ME2 2M (Q)

TL-N20ME2 2M BY OMC
TL-N20ME2 2M OMS
TL-N20MY1 2M (Q)
TL-N20MY1 2M BY OMC
TL-N20MY1 2M OMS
TL-N20MY15 2M
TL-N20MY2 2M
TL-N5ME1 2M BY OMC
TL-N5ME1 2M OMS
TL-N5ME1 5M
TL-N5ME1-1 5M
TL-N5ME15 2M
TL-N5ME2 2M (Q)
TL-N5ME2 2M BY OMC
TL-N5ME2 2M OMS
TL-N5ME2 5M
TL-N5ME25 2M
TL-N5MY1 2M
TL-N5MY2 2M
TL-N7MD1 2M BY OMC
TL-N7MD1 2M OMS
TL-N7MD1 5M
TL-N7MD15 2M
TL-N7MD15 5M
TL-N7MD15-ZH1 2M BY OMC
TL-N7MD2 2M
---------------------------------------
Chi tiết liên hệ
Nguyễn hoàn Nguyên
0918.983.389
---------------------------------------

Tien Phat Automation Co.,ltd
No 7 Co Giang Street, Hiep Phu Ward, 9 Dist.,HCM City, Viet Nam
Tel : 084.8.5409.3614 Fax : 084.8.5409.3649
Email:kinhdoanh@tienphat-automation.com
Chi tiết sản phẩm vui lòng truy cập Website
http://www.tienphat-automation.com