Trung tâm:Trường Trung Cấp Nghề Việt Giao Ngày khai giảng: liên hệ trung tâm Thời lượng: 3 tháng Thời gian học: Sáng thứ hai, tư, sáu (08:00 � 10:45) Học phí: 3.000.000 đồng/ khóa Văn bằng/Chứng chỉ đạt được: Chứng chỉ nghề

Cung cấp cho học viên 4 chuyên đề cơ bản về kế họach Marketing – Kế hoạch tài chánh – Kế hoạch nhân sự – Kế hoạch sản phẩm ăn uống và những kỹ năng thực tiễn cao trong do nghe danh bai quản lý kinh doanh ẩm thực.Học viên có thể lập kế hoạch, chiến lược kinh doanh với mô hình phù hợp cho từng mục tiêu.Giúp cho những học viên đang công tác do nghe danh bai có một tầm nhìn tổng thể từ nhiều góc độ, từ đó có thể đề ra chiến lược phát triển kinh doanh, kiểm soát giá cả nguyên liệu và tiết giảm chi phí cho đơn vị.

Ngoài ra Việt do nghe danh bac Giao còn đào tạo các chương trình khác:

- Trung cấp Hướng dẫn viên du lịch (Hệ chính quy)

- Tiếp Tân Khách Sạn Quốc Tế

- Kỹ thuật Pha chế Rượu Cocktail

- Nghiệp Vụ Bếp Việt Nam

- Nghiệp Vụ Bếp Âu Á

- Trung cấp Quản trị Khách sạn

do nghe danh bac

Cung cấp cho học viên 4 chuyên do nghe danh 3 cay đề cơ bản về kế họach Marketing – Kế hoạch tài chánh – Kế hoạch nhân sự – Kế hoạch sản phẩm ăn uống và những kỹ năng thực tiễn cao trong quản lý kinh doanh ẩm thực.Học viên có thể lập kế hoạch, chiến lược kinh doanh với mô hình phù hợp cho từng mục tiêu.Giúp cho những học viên đang công tác có một tầm nhìn tổng thể từ nhiều góc độ, từ đó có thể đề ra chiến lược phát triển kinh doanh, kiểm soát giá cả nguyên liệu và tiết giảm chi phí cho đơn vị.do nghe danh 3 cay

Ngoài ra Việt Giao còn đào tạo các chương trình khác:

- Trung cấp Hướng dẫn viên du lịch (Hệ chính quy)

- Tiếp Tân Khách Sạn Quốc Tế

- Kỹ thuật Pha ch��� Rượu Cocktail

- Nghiệp Vụ Bếp Việt Nam

- Nghiệp Vụ Bếp Âu Á

- Trung cấp Quản trị Khách sạn

Trường Trung Cấp Nghề Việt Giao Địa chỉ: 193 Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10, Hồ Chí Minh Điện thoại: 08. 3927 0278 - 08. 3834 9893 Email: info@vietgiao.edu.vn Website: http://www.vietgiao.edu.vn