Sơn tĩnh đin, Giá k, K st, K kho, K công nghip (www.vinarack.vn)
Sơn tĩnh đin Vinarack, giá k, k st, k kho (www.vinarack.vn)
Công ty C phn Vinarack đu tư, phát trin h thng sơn tĩnh đin đ phc v hoàn tt thành phm ca công ty và phc v sơn gia công trong ngành cơ khí .
H thng lò sơn tĩnh đin ca công ty Bo Chánh được thiết kế, lp đt theo tiêu chun Châu Âu .
H thng lò sơn tĩnh đin có th x lý và sơn các sn phm có đ dài 12,5m, Chi u rng 2m . Sn phm sơn tĩnh đin được thc hin theo các bước sau:

Bước 1: X lý b mt sn phm trước khi sơn

Sn phm (kim loi) trước khi sơn tĩnh đin được x lý b mt. Thông thường sn phm được sơn tĩnh đin là kim loi. Ta xét trên b mt st, thép:
Vic x lý b mt sn phm nhm mang li các yêu cu sau:
Sn phm sch du m công nghip (do vic gia công cơ khí)
Sn phm sch r sét.
Sn phm không r sét tr li trong thi gian chưa sơn.
To lp bao ph tt cho vic bám dính gia lp màng sơn và kim loi.
Do các yêu cu trên mà vic x lý b mt kim loi trước khi sơn thường được x lý theo phương pháp nhúng sn phm vào các b hóa cht.

H thng các b hóa cht bao gm các b sau:

1. B cha hóa cht ty du m.
2. B ra nước sch.
3. B cha axit ty r sét, thông thường là H2SO4 hoc HCl.
4. B ra nước sch.
5. B cha hóa cht đnh hình b mt.
6. B cha hóa cht Photphat hóa b mt.
7. B th đng hóa sn phm
8. B ra nước sch.

Các b này được xây và ph nha Composite.
Sn phm sơn được đng trong các r làm bng lưới thép không r, di chuyn nh h thng balang đin qua các b theo th t trên.

Bước 2: Sy khô b mt sn phm trước khi sơn

Sn phm sau khi x lý hóa cht được làm khô trước khi sơn, lò sy khô sn phm có chc năng sy khô hơi nước đ nhanh chóng đưa sn phm vào sơn.

Bước 3: Sơn sn phm

Sn phm sau khi x lý hóa cht và sy khô được đưa vào bung phun sơn và thu hi sơn.
Do đc tính ca sơn tĩnh đin bt là dng sơn bt, nên kh năng bám dính ca sơn lên b mt kim loi nh lc tĩnh đin, chính vì vy mà bung phun sơn còn đóng mt vai trò quan trng trong vic thu hi lượng bt sơn dư, bt sơn thu hi được trn thêm vào bt sơn mi đ tái s dng. Phn thu hi này là đc tính kinh tế ưu vit ca sơn tĩnh đin.

Bung phun sơn có 2 loi:
Loi 1 súng phun: S dng 1 súng phun, vt sơn được treo, móc bng tay vào bung phun.
Loi 2 súng phun: Vt sơn di chuyn trên băng ti vào bung phun, 2 súng phun 2 phía đi din phun vào 2 mt ca sn phm.
Đ sơn và thu hi bt sơn,có thiết b phun sơn tĩnh đin, và mt h thng cp khí gm máy nén khí và máy tách m.

Bước 4: Sy đnh hình và hoàn tt sn phm

Sau khi phun sơn, sn phm được đưa vào lò sy. Nhit đ sy: 180C – 200C trong 20 phút
Lò có ngun nhit chính bng bếp hng ngoi tuyến, nguyên liu đt là Gas.

Mi chi tiết v gia công sơn tĩnh đin xin vui lòng liên h :

Công ty C Phn Bo Chánh - Vinarack
3,Đường 40,P.Hip Bình Chánh ,Q.Th Đc,Tp.HCM
Tel/Fax : 08.37 26 26 06 (7lines) Hotline: 0909787797
Email: contact@vinarack.vn
Web: www.vinarack.vn