Chung cu xa la ct4 52,3m2 53,4m2, chung cư xala ct4 ct5 53,4m2 62,8m2 67,8m2, xala ct4 62,8m2 can 7, ct4 xa la căn 9 53,4m2, ct4a xala, ct4c xa la can 9, chung cư xa la ct4a can 10, chung cu xala ct5 ct4c 53,4m2, can mua chung cu xa la ct4, can ban chung cu xa la ct4, dự án xa la ct4, du an xala ct4, chung cu du an xa la, dự án chung cư xala, chung cư xa la căn góc số 8 67,8m2, chung cu xala can 8 67,9m2, xa la chung cu 69m2, chung cu xa la gia re chenh thap, chung cư xala giá rẻ chênh thấp, chung cư xala diện tích nhỏ.

Chung cư Xa La CT4 CT5 chúng tôi đang cần bán:

-CT4 tầng 26 căn góc 12 dt 67,8m2 giá 22tr/m2

-CT4 tầng 30 căn 09 dt 53,4m2 giá 20,9tr/m2

-CT4 tầng 11 căn 9 dt 53,4m2 giá 22,2tr/m2

-CT4 tầng 15 căn 12 dt 67,8m2 (căn góc hướng ĐN) giá 22,5tr/m2

-CT4B tầng 25 căn 01 dt 62,8m2 giá 21tr/m2

-CT4B tầng 20 căn 07 dt 62,8m2 giá 21tr/m2

-CT4 tầng 15 căn 11 dt 69,5m2 giá 22,5tr/m2

-CT5 tầng 3 căn 07 dt 69m2 giá 19,8tr/m2

-CT5 tầng 12 căn góc 01 dt 72,93m2 giá 21tr/m2

-CT5 tầng 15 căn 05 dt 68,11m2 giá 20,6tr/m2

-CT5 tầng 8 căn 09 dt 125,64m2 giá 19tr/m2

-CT6B tầng 5 căn góc 03 dt 72,3m2 chênh 50tr

-CT6B tầng 15 căn 13 & căn 14 chênh 65tr

-CT6A chênh 15 – 25tr/m2

******************************************
Liên hệ:

Anh Khánh: 0919.88.5556 – 097.224.33.11

Chị Thủy: 0919.953.583 – 0972.39.22.00