04 35 25 25 25 - > 80 tr
04 3916 8888 - > 40 tr
04 39960 999 - > 6 tr
* Mọi chi tiết xin liên hệ: Lê Trung Thành
Địa chỉ: Nhân Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3998 5688 - 0904 862 999
Yahoo: thanhdongsla
Email: thanhdongsla@gmail.com
" Hãy đăng ký Sim Gphone dùng cho máy Di động ngay vì số lượng SIM là có hạn"