Công Ty Tiến Phát là Nhà cung cấp PLC Allen-Bradley chính hãng với
· Giá rẻ hơn giá thị trường.
· Hàng luôn có sẵn với số lượng lớn.
· Bảo hành 1 năm theo nguyên tắc 1 đổi 1.
· Hỗ trợ lắp đặt Miễn Phí.
· Tư vấn giải pháp Miễn Phí.
Nếu quý khách hàng có nhu cầu, hãy liên hệ ngay với chúng tôi:
Danh sách sản phẩm PLC Allen-Bradley Tiến Phát cung cấp
contrologix
LOGIX5555
LOGIX5561
1756-L55

1756-L55M12 1756-L55M13 1756-L55M14 1756-L55M16 1756-L55M22
1756-L55M23 1756-L55M24 1756-L60M03SE
1756-L61 1756-L61S 1756-L62
1756-L62S 1756-L63 1756-L63S
1756-L64 1756-LSP 1756-M12
1756-M13 1756-M14 1756-M16
1756-M22 1756-M23 1756-M24
1784-CF64 1756-DNB 1756-A10
1756-A13 1756-A17 1756-A4
1756-A7 1756-IA16 1756-IA16I
1756-IA32 1756-IA8D 1756-IB16 1756-IB16D
1756-IB16I 1756-IB16ISOE 1756-IB32 1756-IC16
1756-IG16 1756-IH16I 1756-IH16ISOE 1756-IM16I
1756-IN16 1756-IV16 1756-IV32 1756-OA16 1756-OA16I
1756-OA8 1756-OA8D 1756-OA8E 1756-OB16D
1756-OB16E 1756-OB16I 1756-OB16IS 1756-OB32 1756-OB8
1756-OB8EI 1756-OB8I 1756-OC8
1756-OH8I 1756-ON8 1756-OV16E
1756-OV32E 1756-OW16I 1756-OX8I
1756-IF16 1756-IF4FXOF2F 1756-IF6CIS
1756-IF6I 1756-IF8 1756-IF8H 1756-IR6I 1756-IT6I 1756-IT6I2
1756-OF4 1756-OF6CI
1756-OF6VI 1756-OF8 1756-OF8H
1756-OG16 1756-CFM 1756-HSC

1756-PLS 1756-HYD02

1756-M02AS 1756-M02AE

1756-M08SE 1756-M03SE

1756-DMAF 1756-M16SE
1756-DMCF001
1756-DMCF003
1756-DMCF010
1756-DMCF030
1756-TBCH
1756-TBE
1756-TBNH
1756-TBS6H
1756-TBSH 1756-CN2
1756-CN2R
1756-CNB 1756-CNBR 1756-EN2T 1756-ENBT
1756-EWEB
1756-DH485 1756-TC15
1756-DHRIO
1756-CPR2
1756-PA72
1756-PA75
1756-PB72
1756-PB75
1756-PBR2
1756-PC75
1756-PH75
1756-PSCA2
1751-SL4SP
A-B 1746-ITB16
A-B 1746-OW16
A-B 1746-ITB16
A-B 1746-OW16
A-B 1746-OW16
A-B 2711-T5A10L1
A-B 1784-PCIC
A-B 1747-ASB
A-B 1747-L542
A-B 1747-SN
A-B 2711-K10G1
A-B 1746-A2
A-B 1746-A2
A-B 1794-IE4XOE2
A-B 2711-B5A5
A-B 2711-B6C8
A-B 2711E-T14C15
A-B 2711-T14C15
A-B 2711-T14C8
A-B 1747-L532
A-B 1746-NT4
A-B 1756-BA1
A-B 1756-CNBR
A-B 1756-ENBT
A-B 1756-IC16
A-B 1756-IF16
A-B 1756-IF8
A-B 1756-IM16I
A-B 1756-OA16
A-B 1756-OF4
A-B 1756-OF8
A-B 1756-OW16I
A-B 1756-PA72
A-B 1756-PA75R
A-B 1757-SRM
A-B 1786-XT
A-B 1756-L55M14
A-B 1757-SRC1
A-B 1757-SRM
A-B 1746-A13
A-B 1746-IB16
A-B 1746-NI16I
A-B 1746-NO4I
A-B 1746-OW16
A-B 1746-P4
A-B 1747-L542
A-B 1747-M13
A-B 1756-N2
A-B 1784-PKTX
A-B 1785-L40B
A-B 1747-BA
A-B 1746-A10
A-B 1770-XYC
A-B W48
A-B 1784-PKTX
A-B 836T-T253JX15
A-B 1784-KTX
A-B 1746-IM16
A-B 1756-IF4FXOF2F
A-B 1746-IB16
A-B 1746-NI8
A-B 1746-OW16
A-B 1756-A13
A-B 1756-A7
A-B 1756-CNBR
A-B 1756-IB32
A-B 1756-L55M23
A-B 1756-N2
A-B 1756-OB32
A-B 1756-PA72
A-B 1756-SRC1
A-B 1756-TBCH
A-B 1757-SRM
A-B 1784-PCIC
A-B 1786-BNC
A-B 1786-RG6
A-B 1786-TPR
A-B 1786-XT
A-B 9355-WABOEMENE
A-B 1746-P2
A-B 1747-L532
A-B 1756-CNBT
A-B 1756-ENBT
A-B 1756-OF8
A-B 1746-A10
A-B 1746-IB16
A-B 1746-NI161
A-B 1746-NI4
A-B 1746-P4
A-B 1747-ASB
A-B 1747-SN
A-B 1746-NI16I
A-B 1746-NI8
A-B 2711-K5A5
A-B 1784-PCIC
A-B 1756-L55M14
A-B 1757-SRC1
A-B 1757-SRM
A-B 1756-BA1
A-B 1746-IB16
A-B 1746-NI04I
A-B 1746-NI8
A-B 1746-NR4
A-B 1746-OA16
A-B 1746-P4
A-B 1747-L542
A-B 1762-L40BWA
A-B 1794-ASB
A-B 1747-L524
A-B 2711-K10G1
A-B 1756-A13
A-B 1756-A7
A-B 1756-CNBR
A-B 1756-IB32
A-B 1756-L55M23
A-B 1756-N2
A-B 1756-OB32
A-B 1756-PA72
A-B 1756-SRC1
A-B 1756-TBCH
A-B 1757-SRM
A-B 1784-PCIC
A-B 1786-BNC
A-B 1786-RG6
A-B 1786-TPR
A-B 1786-XT
A-B 9355-WABOEMENE
A-B 1756-CNBR
A-B 1756-DNB
A-B 1771-OBN
A-B 193-EA1FB
A-B 1747-L542
A-B 1747-L524
A-B 1756-IF8
A-B 1756-TBCH
A-B 1746-A7
A-B 1746-C9
A-B 1746-IV16
A-B 1746-N2

A-B 1746-NI8
A-B 1746-NO4I
A-B 1746-OW16
A-B 1746-P4
A-B 1747-L542
A-B 140-MN-1000
A-B 1746-NO4I
A-B 1746-P2
A-B 1747-ASB
A-B 1771-OD
A-B 1771-OMD
A-B 1771-OYL
A-B 1771-OZL
A-B 1746-NIO4I
A-B 1746-A10
A-B 1746-A4
A-B 1746-IA16
A-B 1746-IB16
A-B 1746-NI16V
A-B 1746-OW16
A-B 1746-OX8
A-B 1746-P1
A-B 1746-P2
A-B 1747-L511
A-B 1747-L532
A-B 1761-NET-AIC
A-B 2711-NM216
A-B 2711-T5A5L1
A-B 9324-RL0300ENE
A-B 1492-100Y
A-B 1492-PD3C263
A-B 1747-PIC
A-B 1746-A4
A-B 1746-A10
A-B 1746-A13
A-B 1746-A4
A-B 1746-A7
A-B 1746-OA16
A-B 1746-P4
A-B 1747-ASB
A-B 1747-SN
A-B 1746-A10
A-B 1746-A13
A-B 1746-A4
A-B 1746-A7
A-B 1746-OA16
A-B 1746-P4
A-B 1747-ASB
A-B 1747-SN
A-B 1746-A13
A-B 1746-A4
A-B 1746-A7
A-B 1746-OA16
A-B 1746-P4
A-B 1747-ASB
A-B 1746-P2
A-B 160-DN2
A-B 1746-NI4
A-B 1492-CABLE025H
A-B 1492-IFM40F
A-B 1746-0B32
A-B 1746-A7
A-B 1746-C9
A-B 1746-HSCE
A-B 1746-IB32
A-B 1746-OA16
A-B 1747-A4
A-B 1747-ASB
A-B 1747-SN
A-B CPU-1747-L551
A-B 1747-L551
A-B 1746-IM16
A-B 1746-OA16
A-B 1756-A10
A-B 1747-ASB
A-B 1747-L542
A-B 1747-SN
A-B 1771-OFE1
A-B 1771-OFE2
A-B 1756-IF8
A-B 1756-TBCH
A-B 1784-PCD
A-B 1794-TB3
A-B 1747-UIC
A-B 2711-ND3
A-B 2711-NL3
A-B 9324-RL0300ENE
A-B 1746-NI4
A-B 1746-NI8
A-B 1746-NO4I
A-B 1746-NR8
A-B 1746-OW16
A-B 1746-P1
A-B 1746-P3
A-B 1747-L542
A-B 1746-IB16
A-B 1746-OW16
A-B 1746-OW8
A-B 1747-L30C
A-B 1757-SRC1
1756-L55
1756-L55M12
1756-L55M13
1756-L55M14
1756-L55M16
1756-L55M22
1756-L55M23
1756-L55M24
1756-L60M03SE
1756-L61
1756-L62
1756-L63
1756-M12
1756-M13
1756-M14
1756-M16
1756-M22
1756-M23
1756-M24
1784-CF64
1756-DNB
1756-A10
1756-A13
1756-A17
1756-A4
1756-A7
1756-IA16
1756-IA16I
1756-IA32
1756-IA8D
1756-IB16
1756-IB16D
1756-IB16I
1756-IB16ISOE
1756-IB32
1756-IC16
1756-IG16
1756-IH16I
1756-IH16ISOE
1756-IM16I
1756-IN16
1756-IV16
1756-IV32
1756-OA16
1756-OA16I
1756-OA8
1756-OA8D
1756-OA8E
1756-OB16D
1756-OB16E
1756-OB16I
1756-OB16IS
1756-OB32
1756-OB8
1756-OB8EI
1756-OC8
1756-OH8I
1756-ON8
1756-OV16E
1756-OV32E
1756-OW16I
1756-OX8I
1756-IF16
1756-IF4FXOF2F
1756-IF6CIS
1756-IF6I
1756-IF8
1756-IR6I
1756-IT6I
1756-IT6I2
1756-OF4
1756-OF6CI
1756-OF6VI
1756-OF8
1756-OG16
1756-CFM
1756-HSC
1756-HYD02
1756-PLS
1756-M02AE
1756-M02AS
1756-M03SE
1756-M08SE
1756-M16SE
1756-DMAF
1756-DMCF001
1756-DMCF003
1756-DMCF010
1756-DMCF030
1757-SRC1
1757-SRC10
1757-SRC3
1757-SRM
1756-TBCH
1756-TBE
1756-TBNH
1756-TBS6H
1756-TBSH
1756-CNB
1756-CNBR
1756-ENBT
1756-EWEB
1756-TC02
1756-TC15
1756-DHRIO
1756-CPR2
1756-PA72
1756-PA75
1756-PA75R
1756-PAR2
1756-PB72
1756-PB75
1756-PB75R
1756-PBR2
1756-PC75
1756-PH75
1756-PSCA2
1751-SL4SP
1751-SLBA
1751-SLBP
1756-SYNCH
1756-BA1
1756-BA2
1756-BATA
1756-BATM
1756-N2
1756-CP3

Chi tiết liên hệ
Nguyễn Hoàn Nguyên
0918.983.389
------------------

Tien Phat Automation Co., Ltd
No.7 Co Giang St., Hiep Phu Ward, Dist.9, HCM City, Viet Nam
Tel: (+084).8.5409.3614 Fax: (+084).8.5409.3649
Email: kinhdoanh@tienphat-automation.com

chi tiết sản phẩm vui lòng truy cập Website
http://www.tienphat-automation.com