- Diện tích: 67m2
- Tầng 17
- Hướng Tây
- View sông Phú Xuân
- Giá: 1,033tỷ
PTTT: cọc 50tr
- Thanh toán 5 đợt
- CH ERATOWN sẽ được CĐT bàn giao vào 8/2012
- Khach hang mua tu 01/ 08 - 15/ 08 thi se duoc tang 1 cai dt SamSung Galaxy S2
Đường Nguyn Lương Bng s hoàn thành vào cui năm 2012 theo như Côngn s 318/UBND-QLĐTXDCT ca UBND Quận 7
LH: Hà Trung 0938 35 37 68.
Email: hatrung_1984@yahoo.com