BÁN LK KHU C36 DỰ ÁN ĐTM LÊ TRỌNG TẤN KÉO DÀI, GELEXIMCO LH 0973792859

Tôi cần bán đất lk dự án ĐTM Lê Trọng Tấn kéo dài- Geleximco Khu C36 -DT:80m2- Đường 13.5m.
Giá bán: 50tr/m2(Có thương lượng) ( giá chưa bao gồm xây thô ).
Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:
LH : Đỗ Thảo: 0973.792.859
LK KHU C36, DỰ ÁN , ĐTM LÊ TRỌNG TẤN KÉO DÀI, GELEXIMCO, LK KHU C36 DỰ ÁN ĐTM LÊ TRỌNG TẤN KÉO DÀI, GELEXIMCO, LK KHU C36, DỰ ÁN , ĐTM LÊ TRỌNG TẤN KÉO DÀI, GELEXIMCO, LK KHU C36 DỰ ÁN ĐTM LÊ TRỌNG TẤN KÉO DÀI, GELEXIMCO, LK KHU C36, DỰ ÁN , ĐTM LÊ TRỌNG TẤN KÉO DÀI, GELEXIMCO, LK KHU C36 DỰ ÁN ĐTM LÊ TRỌNG TẤN KÉO DÀI, GELEXIMCO, LK KHU C36, DỰ ÁN , ĐTM LÊ TRỌNG TẤN KÉO DÀI, GELEXIMCO, LK KHU C36 DỰ ÁN ĐTM LÊ TRỌNG TẤN KÉO DÀI, GELEXIMCO, LK KHU C36, DỰ ÁN , ĐTM LÊ TRỌNG TẤN KÉO DÀI, GELEXIMCO, LK KHU C36 DỰ ÁN ĐTM LÊ TRỌNG TẤN KÉO DÀI, GELEXIMCO, LK KHU C36, DỰ ÁN , ĐTM LÊ TRỌNG TẤN KÉO DÀI, GELEXIMCO, LK KHU C36 DỰ ÁN ĐTM LÊ TRỌNG TẤN KÉO DÀI, GELEXIMCO, LK KHU C36, DỰ ÁN , ĐTM LÊ TRỌNG TẤN KÉO DÀI, GELEXIMCO, LK KHU C36 DỰ ÁN ĐTM LÊ TRỌNG TẤN KÉO DÀI, GELEXIMCO, LK KHU C36, DỰ ÁN , ĐTM LÊ TRỌNG TẤN KÉO DÀI, GELEXIMCO, LK KHU C36 DỰ ÁN ĐTM LÊ TRỌNG TẤN KÉO DÀI, GELEXIMCO, LK KHU C36, DỰ ÁN , ĐTM LÊ TRỌNG TẤN KÉO DÀI, GELEXIMCO, LK KHU C36 DỰ ÁN ĐTM LÊ TRỌNG TẤN KÉO DÀI, GELEXIMCO, LK KHU C36, DỰ ÁN , ĐTM LÊ TRỌNG TẤN KÉO DÀI, GELEXIMCO, LK KHU C36 DỰ ÁN ĐTM LÊ TRỌNG TẤN KÉO DÀI, GELEXIMCO, LK KHU C36, DỰ ÁN , ĐTM LÊ TRỌNG TẤN KÉO DÀI, GELEXIMCO, LK KHU C36 DỰ ÁN ĐTM LÊ TRỌNG TẤN KÉO DÀI, GELEXIMCO, LK KHU C36, DỰ ÁN , ĐTM LÊ TRỌNG TẤN KÉO DÀI, GELEXIMCO, LK KHU C36 DỰ ÁN ĐTM LÊ TRỌNG TẤN KÉO DÀI, GELEXIMCO, LK KHU C36, DỰ ÁN , ĐTM LÊ TRỌNG TẤN KÉO DÀI, GELEXIMCO, LK KHU C36 DỰ ÁN ĐTM LÊ TRỌNG TẤN KÉO DÀI, GELEXIMCO, LK KHU C36, DỰ ÁN , ĐTM LÊ TRỌNG TẤN KÉO DÀI, GELEXIMCO, LK KHU C36 DỰ ÁN ĐTM LÊ TRỌNG TẤN KÉO DÀI, GELEXIMCO, LK KHU C36, DỰ ÁN , ĐTM LÊ TRỌNG TẤN KÉO DÀI, GELEXIMCO, LK KHU C36 DỰ ÁN ĐTM LÊ TRỌNG TẤN KÉO DÀI, GELEXIMCO, LK KHU C36, DỰ ÁN , ĐTM LÊ TRỌNG TẤN KÉO DÀI, GELEXIMCO, LK KHU C36 DỰ ÁN ĐTM LÊ TRỌNG TẤN KÉO DÀI, GELEXIMCO