Công ty Tiến Phát cung cấp Encoder OMRON E6C3 chính hãng với
· Giá rẻ hơn giá thị trường.
· Hàng luôn có sẵn với số Lượng lớn.
· Bảo hành 1 năm theo nguyên tắc 1 đổi 1.
· Hỗ trợ lắp đặt Miễn Phí.
· Tư vấn giải Pháp Miễn Phí.
Nếu quý khách hàng có nhu cầu đừng ngại liên hệ với chúng tôi:

Danh sách Encoder OMRON E6C3 Tiến Phát cung cấp
E6C3-AB5B 12P/R 1M
E6C3-AB5B 12P/R 2M
E6C3-AB5B 6P/R 1M
E6C3-AB5B 6P/R 2M
E6C3-AB5B 8P/R 1M
E6C3-AB5B 8P/R 2M
E6C3-AB5C 12P/R 1M
E6C3-AB5C 12P/R 2M
E6C3-AB5C 6P/R 1M
E6C3-AB5C 6P/R 2M
E6C3-AB5C 8P/R 1M
E6C3-AB5C 8P/R 2M
E6C3-AG5B 1024P/R 1M
E6C3-AG5B 1024P/R 2M
E6C3-AG5B 256P/R 1M
E6C3-AG5B 256P/R 2M
E6C3-AG5B 360P/R 1M
E6C3-AG5B 360P/R 2M
E6C3-AG5B 720P/R 1M
E6C3-AG5B 720P/R 2M
E6C3-AG5C 1024P/R 10M
E6C3-AG5C 1024P/R 1M
E6C3-AG5C 1024P/R 2M
E6C3-AG5C 256P/R 1M
E6C3-AG5C 256P/R 2M
E6C3-AG5C 360P/R 1M
E6C3-AG5C 360P/R 2M
E6C3-AG5C 360P/R 5M
E6C3-AG5C 720P/R 10M
E6C3-AG5C 720P/R 1M
E6C3-AG5C 720P/R 2M
E6C3-AG5C-C 256P/R 1M
E6C3-AG5C-C 256P/R 2M
E6C3-AG5C-C 360P/R 1M
E6C3-AG5C-C 360P/R 2M
E6C3-AG5C-C 720P/R 2M

E6C3-AN1E 256P/R 1M
E6C3-AN1E 256P/R 2M
E6C3-AN2E 256P/R 1M
E6C3-AN2E 256P/R 2M
E6C3-AN5B 32P/R 1M
E6C3-AN5B 32P/R 2M
E6C3-AN5B 40P/R 1M
E6C3-AN5B 40P/R 2M
E6C3-AN5C 32P/R 1M
E6C3-AN5C 32P/R 2M
E6C3-AN5C 40P/R 1M
E6C3-AN5C 40P/R 2M

E6C3-CWZ3EH 1000P/R 1M
E6C3-CWZ3EH 1000P/R 2M
E6C3-CWZ3EH 100P/R 1M
E6C3-CWZ3EH 100P/R 2M
E6C3-CWZ3EH 1024P/R 1M
E6C3-CWZ3EH 1024P/R 2M
E6C3-CWZ3EH 1200P/R 1M
E6C3-CWZ3EH 1200P/R 2M
E6C3-CWZ3EH 1500P/R 1M
E6C3-CWZ3EH 1500P/R 2M
E6C3-CWZ3EH 1800P/R 1M
E6C3-CWZ3EH 1800P/R 2M
E6C3-CWZ3EH 2000P/R 1M
E6C3-CWZ3EH 2000P/R 2M
E6C3-CWZ3EH 200P/R 1M
E6C3-CWZ3EH 200P/R 2M
E6C3-CWZ3EH 2048P/R 1M
E6C3-CWZ3EH 2048P/R 2M
E6C3-CWZ3EH 2500P/R 1M
E6C3-CWZ3EH 2500P/R 2M
E6C3-CWZ3EH 300P/R 1M
E6C3-CWZ3EH 300P/R 2M
E6C3-CWZ3EH 3600P/R 1M
E6C3-CWZ3EH 3600P/R 2M
E6C3-CWZ3EH 360P/R 1M
E6C3-CWZ3EH 360P/R 2M
E6C3-CWZ3EH 500P/R 1M
E6C3-CWZ3EH 500P/R 2M
E6C3-CWZ3EH 600P/R 1M
E6C3-CWZ3EH 600P/R 2M
E6C3-CWZ3EH 720P/R 1M
E6C3-CWZ3EH 720P/R 2M
E6C3-CWZ3EH 800P/R 1M
E6C3-CWZ3EH 800P/R 2M
E6C3-CWZ3XH 1000P/R 1M
E6C3-CWZ3XH 1000P/R 2M
E6C3-CWZ3XH 100P/R 1M
E6C3-CWZ3XH 100P/R 2M
E6C3-CWZ3XH 1024P/R 1M
E6C3-CWZ3XH 1024P/R 2M
E6C3-CWZ3XH 1200P/R 1M
E6C3-CWZ3XH 1200P/R 2M
E6C3-CWZ3XH 1500P/R 1M
E6C3-CWZ3XH 1500P/R 2M
E6C3-CWZ3XH 1800P/R 1M
E6C3-CWZ3XH 1800P/R 2M
E6C3-CWZ3XH 2000P/R 1M
E6C3-CWZ3XH 2000P/R 2M
E6C3-CWZ3XH 200P/R 1M
E6C3-CWZ3XH 200P/R 2M
E6C3-CWZ3XH 2048P/R 1M
E6C3-CWZ3XH 2048P/R 2M
E6C3-CWZ3XH 2500P/R 1M
E6C3-CWZ3XH 2500P/R 2M
E6C3-CWZ3XH 300P/R 1M
E6C3-CWZ3XH 300P/R 2M
E6C3-CWZ3XH 3600P/R 1M
E6C3-CWZ3XH 3600P/R 2M
E6C3-CWZ3XH 360P/R 1M
E6C3-CWZ3XH 360P/R 2M
E6C3-CWZ3XH 500P/R 1M
E6C3-CWZ3XH 500P/R 2M
E6C3-CWZ3XH 600P/R 1M
E6C3-CWZ3XH 600P/R 2M
E6C3-CWZ3XH 720P/R 1M
E6C3-CWZ3XH 720P/R 2M
E6C3-CWZ3XH 800P/R 1M
E6C3-CWZ3XH 800P/R 2M

E6C3-CWZ5GH 1000P/R 1M
E6C3-CWZ5GH 1000P/R 2M
E6C3-CWZ5GH 100P/R 1M
E6C3-CWZ5GH 100P/R 2M
E6C3-CWZ5GH 1024P/R 1M
E6C3-CWZ5GH 1024P/R 2M
E6C3-CWZ5GH 1200P/R 1M
E6C3-CWZ5GH 1200P/R 2M
E6C3-CWZ5GH 1500P/R 1M
E6C3-CWZ5GH 1500P/R 2M
E6C3-CWZ5GH 1800P/R 1M
E6C3-CWZ5GH 1800P/R 2M
E6C3-CWZ5GH 2000P/R 1M
E6C3-CWZ5GH 2000P/R 2M
E6C3-CWZ5GH 200P/R 1M
E6C3-CWZ5GH 200P/R 2M
E6C3-CWZ5GH 2048P/R 1M
E6C3-CWZ5GH 2048P/R 2M
E6C3-CWZ5GH 2500P/R 1M
E6C3-CWZ5GH 2500P/R 2M
E6C3-CWZ5GH 300P/R 1M
E6C3-CWZ5GH 300P/R 2M
E6C3-CWZ5GH 3600P/R 1M
E6C3-CWZ5GH 3600P/R 2M
E6C3-CWZ5GH 360P/R 1M
E6C3-CWZ5GH 360P/R 2M
E6C3-CWZ5GH 500P/R 1M
E6C3-CWZ5GH 500P/R 2M
E6C3-CWZ5GH 600P/R 1M
E6C3-CWZ5GH 600P/R 2M
E6C3-CWZ5GH 720P/R 1M
E6C3-CWZ5GH 720P/R 2M
E6C3-CWZ5GH 800P/R 1M
E6C3-CWZ5GH 800P/R 2M
---------------------------------------
Chi tiết liên hệ
Nguyễn hoàn Nguyên
0918.983.389
---------------------------------------

Tien Phat Automation Co.,ltd
No 7 Co Giang Street, Hiep Phu Ward, 9 Dist.,HCM City, Viet Nam
Tel : 084.8.5409.3614 Fax : 084.8.5409.3649
Email:kinhdoanh@tienphat-automation.com
Chi tiết sản phẩm vui lòng truy cập Website
http://www.tienphat-automation.com