Công ty Tiến Phát cung cấp SENSOR OMRON E3X chính hãng với
· Giá rẻ hơn giá thị trường.
· Hàng luôn có sẵn với số Lượng lớn.
· Bảo hành 1 năm theo nguyên tắc 1 đổi 1.
· Hỗ trợ lắp đặt Miễn Phí.
· Tư vấn giải Pháp Miễn Phí.
Nếu quý khách hàng có nhu cầu đừng ngại liên hệ với chúng tôi:

Danh sách SENSOR OMRON E3X Tiến Phát cung cấp
E3X-A11 2M OMS
E3X-A11 5M OMS
E3X-A11-8 2M OMS
E3X-A11-9 2M OMS
E3X-A16 OMS
E3X-A21 2M OMS
E3X-A21-12 2M OMS
E3X-A21-5 OMS
E3X-A41 2M OMS
E3X-A46 OMS
E3X-A51 2M OMS
E3X-CIF11 OMS
E3X-CN02
E3X-CN11
E3X-CN11 5M
E3X-CN11-R 2M
E3X-CN12
E3X-CN12 5M
E3X-CN21
E3X-CN21 10M
E3X-CN21 5M
E3X-CN22
E3X-CN22 5M

E3X-DA11AN-S 2M OMS
E3X-DA11AT-S 2M OMS
E3X-DA11D 2M OMS
E3X-DA11-N 2M OMS
E3X-DA11-N 5M OMS
E3X-DA11RM-S 2M OMS
E3X-DA11-S 2M OMS
E3X-DA11SE-S 2M OMS
E3X-DA11TG-S 2M OMS
E3X-DA11TW 2M OMS
E3X-DA11TW-S 2M OMS
E3X-DA11V 2M OMS
E3X-DA14V OMS
E3X-DA21-N 2M OMS
E3X-DA21-S 2M
E3X-DA41AN-S 2M OMS
E3X-DA41AT-S 2M OMS
E3X-DA41-N 2M OMS
E3X-DA41RM-S 2M OMS
E3X-DA41-S 2M OMS
E3X-DA41-S 5M (Q)
E3X-DA41-S 5M OMS
E3X-DA41SE-S 2M OMS
E3X-DA41-S-M1J 0.3M
E3X-DA41TG-S 2M OMS
E3X-DA41TW 2M OMS
E3X-DA41TW-S 2M OMS
E3X-DA41V 2M OMS
E3X-DA44V OMS
E3X-DA51-N 2M OMS
E3X-DA51-S 2M
E3X-DA6 OMS
E3X-DA6-1 OMS
E3X-DA6-1L OMS
E3X-DA6AT-S OMS
E3X-DA6D OMS
E3X-DA6-P OMS
E3X-DA6RM-S OMS
E3X-DA6-S OMS
E3X-DA6SE-S OMS
E3X-DA6TW OMS
E3X-DA6TW-S OMS
E3X-DA7 OMS
E3X-DA7-S
E3X-DA8 OMS
E3X-DA8AT-S OMS
E3X-DA8RM-S OMS
E3X-DA8-S OMS
E3X-DA8SE-S OMS
E3X-DA8TW OMS
E3X-DA8TW-S OMS
E3X-DA9 OMS
E3X-DA9-S
E3X-DAB11-N 2M OMS
E3X-DAB11-S 2M OMS
E3X-DAB41-N 2M OMS
E3X-DAB41-S 2M OMS
E3X-DAB6 OMS
E3X-DAB6-S OMS
E3X-DAB8 OMS
E3X-DAB8-S OMS
E3X-DAC11-S 2M OMS
E3X-DAC21-S 2M OMS
E3X-DAC41-S 2M OMS
E3X-DAC51-S 2M OMS
E3X-DAC6-S OMS
E3X-DAC8-S OMS
E3X-DAG11-N 2M OMS
E3X-DAG11-S 2M OMS
E3X-DAG41-N 2M OMS
E3X-DAG41-S 2M OMS
E3X-DAG6 OMS
E3X-DAG6-S OMS
E3X-DAG8 OMS
E3X-DAG8-S OMS
E3X-DAH11-N 2M OMS
E3X-DAH11-S 2M OMS
E3X-DAH41-N 2M OMS
E3X-DAH41-S 2M OMS
E3X-DAH6 OMS
E3X-DAH6-S OMS
E3X-DAH6-S-40
E3X-DAH8 OMS
E3X-DAH8-S OMS
E3X-DAT11-S 2M OMS
E3X-DAT41-S 2M OMS
E3X-DAT6-2 OMS
E3X-DAT6-S-1

E3X-DRT21 OMS
E3X-DRT21-S OMS
E3X-DRT21-S VER.3 OMS

E3X-MC11 OMS
E3X-MC11-C1 OMS
E3X-MC11-C1-S OMS
E3X-MC11-C1-SV2 OMS
E3X-MC11-H1 OMS
E3X-MC11-S OMS
E3X-MC11-SV2 OMS

E3X-MDA11 2M OMS
E3X-MDA41 2M OMS
E3X-MDA6 OMS
E3X-MDA8 OMS

E3X-NA11 2M OMS
E3X-NA11 5M OMS
E3X-NA11-3 2M OMS
E3X-NA11-4 2M OMS
E3X-NA11-5 2M OMS
E3X-NA11F 2M OMS
E3X-NA11F 5M OMS
E3X-NA11V 2M OMS
E3X-NA14V OMS
E3X-NA21 2M OMS
E3X-NA21 5M OMS
E3X-NA41 2M OMS
E3X-NA41 5M OMS
E3X-NA41-1 2M OMS
E3X-NA41F 2M OMS
E3X-NA41V 2M OMS
E3X-NA44V OMS
E3X-NA51 2M OMS
E3X-NA51 5M OMS
E3X-NA6 OMS
E3X-NA8 OMS
E3X-NAG11 2M OMS
E3X-NAG11 5M OMS
E3X-NAG41 2M OMS
E3X-NH16-1(P910T)
E3X-NL11 2M OMS
E3X-NM11 2M OMS
E3X-NM41 2M OMS
E3X-NM41 5M OMS

E3XR-CE4T-31 2M
E3XR-GM5E4-30 2M
E3XR-GM5GB4 2M
E3XR-GM5GE4 2M
E3XR-GM5RB4 2M
E3XR-GM5RE4 2M
E3XR-HE4-1 2M
E3XR-HE4T-1 2M
E3X-SD11 2M OMS
E3X-SD21 2M OMS
E3X-SD41 2M OMS
E3X-SD51 2M OMS
E3X-SD6 OMS
E3X-SD7 OMS
E3X-SD8 OMS
E3X-SD9 OMS
E3X-SRT21 OMS

E32-D33
E32-DC200B4
E32-DC200B
E32-D22L
E32-DC200F4
E32-D22B
E32-D32
E32-D21
E32-D51
E32-D73
E32-DC200
E32-D11L
E32-D21L
E32-D12
E32- DC200F
E32-DC200E
E32-CC200
E32-C31
E32-D61


E32-TC200
E32-TC200B
E32-TC200A
E32-T21L
E32-T22L
E32-TC200E
E32-TC200F4
E32-T24
E32-T51
E32-T22S
E32-T21
E32-T12L
E32-T11L
E32-TC200B4
E32-T22L
E32-T22
E32-TC200F
E32-T22B
E32-T14
E32-T61
E32- T16
---------------------------------------
Chi tiết liên hệ
Nguyễn hoàn Nguyên
0918.983.389
---------------------------------------

Tien Phat Automation Co.,ltd
No 7 Co Giang Street, Hiep Phu Ward, 9 Dist.,HCM City, Viet Nam
Tel : 084.8.5409.3614 Fax : 084.8.5409.3649
Email:kinhdoanh@tienphat-automation.com
Chi tiết sản phẩm vui lòng truy cập Website
http://www.tienphat-automation.com