Intel Dual Core E2140, 1.6Gx2, R1G, VGA rời 512M, HDD 80G, CD 52X, LCD 15', máy mạnh, đẹp, tiện học ĐH, Auto card, internet, game online, 2,85tr. Xem thêm chi tiết tại đây

Laptop các loại, BH chu đáo 1 tháng cho tất cả các sản phẩm, từ 2,5tr. Xem thêm chi tiết tại đây

Bán nhiều Desknot Fujitsu, Hitachi P4 2.8, 512, 40G, LCD 15", K, M, 1,65tr; CPU P4 1.8, 512, 20G, 650.. Xem thêm chi tiết tại đây

8.5 Triệu
Bán Laptop Asus Core I3 M370, Ram 2G, HDD 300G, máy rất mới, 8,5tr..
Xem thêm chi tiết tại đây


Laptop Centino 1,7Gx2(2M), ram 512, 40G, 128M, DVD, RW, Lan, Wieless, 15" W gương, máy đẹp, 3,05T. Xem thêm chi tiết tại đây