Công Ty Tiến Phát là Nhà cung cấp Sensor Allen-Bradley chính hãng với
· Giá rẻ hơn giá thị trường.
· Hàng luôn có sẵn với số lượng lớn.
· Bảo hành 1 năm theo nguyên tắc 1 đổi 1.
· Hỗ trợ lắp đặt Miễn Phí.
· Tư vấn giải pháp Miễn Phí.
Nếu quý khách hàng có nhu cầu, hãy liên hệ ngay với chúng tôi:
Danh sách sản phẩm Sensor Allen-Bradley Tiến Phát cung cấp


42CF-D1LNA1-A2
42CF-D1LNA1-D4
42CF-D1LNA2-A2
42CF-D1LNA2-D4
42CF-D1LPA1-A2
42CF-D1LPA1-D4
42CF-D1LPA2-A2
42CF-D1LPA2-D4
42CF-E1EZB-A2
42CF-E1EZB-D4
42CF-P2LNA1-A2
42CF-P2LNA1-D4
42CF-P2LPA1-A2
42CF-P2LPA1-D4
42CF-R1LNB1-A2
42CF-R1LNB1-D4
42CF-R1LPB1-A2
42CF-R1LPB1-D4
42cm-B2LNBC-A2
42cm-B2LNBC-D4
42cm-B2LNBE-A2
42cm-B2LNBE-D4
42cm-B2LPBC-A2
42cm-B2LPBC-D4
42cm-B2LPBE-A2
42cm-B2LPBE-D4
42cm-D1MNAL-A2
42cm-D1MNAL-D4
42cm-D1MPAL-A2
42cm-D1MPAL-D4
42cm-D2MNAE-A2
42cm-D2MNAE-D4
42cm-D2MPAE-A2
42cm-D2MPAE-D4
42cm-D8MNA-A2
42cm-D8MNA-D4
42cm-D8MPA-A2
42cm-D8MPA-D4
42cm-E1EZB-A2
42cm-E1EZB-D4
42cm-E8EZB-A2
42cm-E8EZB-D4
42cm-P2MNB-A2
42cm-P2MNB-D4
42cm-P2MPB-A2
42cm-P2MPB-D4
42cm-P8MNB-A2
42cm-P8MNB-D4
42cm-P8MPB-A2
42cm-P8MPB-D4
42cm-R1MNB-A2
42cm-R1MNB-D4
42cm-R1MPB-A2
42cm-R1MPB-D4
42cm-R8MNB-A2
42cm-R8MNB-D4
42cm-R8MPB-A2
42cm-R8MPB-D4
42cm-U1MNB-A2
42cm-U1MNB-D4
42cm-U1MPB-A2
42cm-U1MPB-D4
42CR-C4000
42CR-C4001
42BA-S1LNAG-A2
42BA-S1LPAG-A2
42BA-S2LNAA-A2
42BA-S2LNAC-A2
42BA-S2LNAE-A2
42BA-S2LPAA-A2
42BA-S2LPAA-A5
42BA-S2LPAC-A2
42BA-S2LPAE-A2
42BC-B1CRAL-T4
42BC-B1CRAN-T4
42BC-B1LBAL-T4
42BC-B1LBAN-T4
42BT-B1LBSN-A2
42BT-B1LBSN-Y4
42BT-B2LBSL-A2
42BT-B2LBSL-F4
42EF-B1LDBC-F5
42EF-B1LDBE-F5
42EF-B1MNBC-A2
42EF-B1MNBC-F4
42EF-B1MNBC-Y4
42EF-B1MNBE-A2
42EF-B1MNBE-F4
42EF-B1MNBE-Y4
42EF-B1MPBC-A2
42EF-B1MPBC-F4
42EF-B1MPBC-Y4
42EF-B1MPBE-A2
42EF-B1MPBE-F4
42EF-B1MPBE-Y4
42EF-B1RCBC-A2
42EF-B1RCBC-G4
42EF-B1RCBE-A2
42EF-B1RCBE-G4
42EF-B1RFBC-A2
42EF-B1RFBC-G4
42EF-B1RFBE-A2
42EF-B1RFBE-G4
42EF-B1SCBC-A2
42EF-B1SCBC-G4
42EF-B1SCBE-A2
42EF-B1SCBE-G4
42EF-B1SFBC-A2
42EF-B1SFBC-G4
42EF-B1SFBE-A2
42EF-B1SFBE-G4
42EF-C2KBA-F4
42EF-D1JBCK-A2
42EF-D1JBCK-F4
42EF-D1KBCK-A2
42EF-D1KBCK-F4
42EF-D1LDAK-F5
42EF-D1MNAK-A2
42EF-D1MNAK-F4
42EF-D1MNAK-Y4
42EF-D1MPAK-A2
42EF-D1MPAK-F4
42EF-D1MPAK-Y4
42EF-D1RCAK-A2
42EF-D1RCAK-G4
42EF-D1RFAK-A2
42EF-D1RFAK-G4
42EF-D1SCAK-A2
42EF-D1SCAK-G4
42EF-D1SFAK-A2
42EF-D1SFAK-G4
42EF-E1EDZB-F5
42EF-E1EZB-A2
42EF-E1EZB-F4
42EF-E1EZB-Y4
42EF-E1QZB-A2
42EF-E1QZB-G4
42EF-F2JBC-A2
42EF-F2JBC-F4
42EF-F2KBC-A2
42EF-F2KBC-F4

42EF-F3JBC-A2
42EF-F3JBC-F4
42EF-F3KBC-A2
42EF-F3KBC-F4
42EF-G1JBA-A2
42EF-G1JBA-F4
42EF-G1KBA-A2
42EF-G1KBA-F4
42EF-G1LDA-F5
42EF-G1MNA-A2
42EF-G1MNA-F4
42EF-G1MNA-Y4
42EF-G1MPA-A2
42EF-G1MPA-F4
42EF-G1MPA-Y4
42EF-G1RCA-A2
42EF-G1RCA-G4
42EF-G1RFA-G4
42EF-G1SCA-A2
42EF-G1SCA-G4
42EF-G1SFA-A2
42EF-G1SFA-G4
42EF-P2JBB-A2
42EF-P2JBB-F4
42EF-P2KBB-A2
42EF-P2KBB-F4
42EF-P2LDB-F5
42EF-P2MNB-A2
42EF-P2MNB-F4
42EF-P2MNB-Y4
42EF-P2MPB-A2
42EF-P2MPB-F4
42EF-P2MPB-Y4
42EF-P2RCB-A2
42EF-P2RCB-G4
42EF-P2RFB-A2
42EF-P2RFB-G4
42EF-P2SCB-A2
42EF-P2SCB-G4
42EF-P2SFB-A2
42EF-P2SFB-G4
42EF-R9JBB-F4
42EF-R9JBBT-F4
42EF-R9JBBV-F4
42EF-R9KBB-F4
42EF-R9KBBV-F4
42EF-R9LDB-F5
42EF-R9LDBV-F5
42EF-R9MNB-A2
42EF-R9MNB-F4
42EF-R9MNBT-A2
42EF-R9MNBT-F4
42EF-R9MNBV-A2
42EF-R9MNBV-F4
42EF-R9MNBV-Y4
42EF-R9MNB-Y4
42EF-R9MPB-A2
42EF-R9MPB-F4
42EF-R9MPBT-A2
42EF-R9MPBT-F4
42EF-R9MPBT-Y4
42EF-R9MPBV-A2
42EF-R9MPBV-F4
42EF-R9MPBV-Y4
42EF-R9MPB-Y4
42EF-R9RCB-A2
42EF-R9RCB-G4
42EF-R9RCBT-A2
42EF-R9RCBT-G4
42EF-R9RCBV-A2
42EF-R9RCBV-G4
42EF-R9RFBV-A2
42EF-R9RFBV-G4
42EF-R9SCB-A2
42EF-R9SCB-G4
42EF-R9SCBT-A2
42EF-R9SCBT-G4
42EF-R9SCBV-A2
42EF-R9SCBV-G4
42EF-R9SFBV-A2
42EF-R9SFBV-G4
42EF-S1KBA-A2
42EF-S1KBA-F4
42EF-S1LDA-F5
42EF-S1MNA-A2
42EF-S1MNA-F4
42EF-S1MNA-Y4
42EF-S1MPA-A2
42EF-S1MPA-F4
42EF-S1MPA-Y4
42EF-S1RCA-A2
42EF-S1RCA-G4
42EF-S1RFA-A2
42EF-S1RFA-G4
42EF-S1SCA-A2
42EF-S1SCA-G4
42EF-S1SFA-A2
42EF-S1SFA-G4
42EF-U2JBB-A2
42EF-U2JBB-F4
42EF-U2KBB-A2
42EF-U2KBB-F4
42EF-U2RCB-A2
42EF-U2RFB-A2
42EF-U2RFB-G4
42EF-U2SCB-A2
42EF-U2SCB-G4
42EF-U2SFB-A2
42EF-U2SFB-G4
42JSP2MPB1A2
42GDF-9000-QĐ
42GDP-9000
42GDP-9000-QĐ
42GDP-9000Q-D1
42GDP-9004
42GDP-9004-QĐ
42GDP-9005
42GDP-9005-QĐ
42GDP-9000
42GDP-9000-QĐ
42GDP-9000Q-D1
42GDP-9004
42GDP-9004-QĐ
42GDP-9005
42GDP-9005-QĐ
42GDP-9000
42GDP-9000-QĐ
42GDP-9000Q-D1
42GDP-9004
42GDP-9004-QĐ
42GDP-9005
42GDP-9005-QĐ
42GDP-9200
42GDP-9200-QĐ
42GDP-9200Q-D1
42GDP-9204
42GDP-9204-QĐ
42GDP-9205
42GDP-9205-QĐ
42GNC-9220
42GNC-9220-QĐ
42GNC-9220Q-D1
42GNF-9020
42GNF-9020-QĐ
42GNF-9020Q-D1
42GNF-9120
42GNF-9120-QĐ
42GNF-9120Q-D1
42GNL-9000Q-D
42GNL-9002Q-D
42GNL-9040Q-D
42GNL-9040Q-D1
42GNP-9020
42GNP-9020-QĐ
42GNP-9020QD1
42GNR-9020
42GNR-9020-QĐ
42GNR-9020Q-D1
42GNU-9020
42GNU-9020-QĐ
42GNU-9020Q-D1
42GNU-9220
42GNU-9220-QĐ
42GNU-9220Q-D1
42GRC-9200
42GRC-9200-QĐ
42GRC-9200Q-D1
42GRC-9202
42GRC-9202-QĐ
42GRC-9203
42GRC-9203-QĐ
42GRC-9203Q-D1
42GRF-9000
42GRF-9000-QĐ
42GRF-9000Q-D1
42GRF-9001
42GRF-9001-QĐ
42GRF-9002
42GRF-9002-QĐ
42GRF-9003
42GRF-9003-QĐ
42GRF-9003Q-D1
42GRF-9100
42GRF-9100-QĐ
42GRF-9100Q-D1
42GRF-9101
42GRF-9101-QĐ
42GRF-9102-QĐ
42GRF-9103
42GRF-9103-QĐ
42GRF-9103Q-D1
42GRL-9000
42GRL-9000-QĐ
42GRL-9002-QĐ
42GRL-9003Q-D1
42GRL-9040
42GRL-9040-QĐ
42GRL-9042-QĐ
42GRL-9043Q-D1
42GRL-90L0
42GRL-90L0-QĐ
42GRL-90L2-QĐ
42GRL-9540
42GRL-9540-QĐ
42GRL-9540Q-D1
42GRL-F9040
42GRL-F9040-QĐ
42GRP-9000
42GRP-9000-QĐ
42GRP-9000Q-D1
42GRP-9001
42GRP-9001-QĐ
42GRP-9002
42GRP-9002-QĐ
42GRP-9003
42GRP-9003-QĐ
42GRP-9003Q-D1
42GRP-9040
42GRP-9040-QĐ
42GRP-9040Q-D1
42GRP-9041
42GRP-9041-QĐ
42GRP-9042
42GRP-9042-QĐ
42GRP-9043
42GRP-9043-QĐ
42GRP-9043Q-D1
42GRP-9070
42GRP-9070-QĐ
42GRP-9072
42GRP-9072-QĐ
42GRR-9000
42GRR-9000-QĐ
42GRR-9000Q-D1
42GRR-9001
42GRR-9001-QĐ
42GRR-9002
42GRR-9002-QĐ
42GRR-9003
42GRR-9003-QĐ
42GRR-9003Q-D1
42GRR-90L0
42GRR-90L0-QĐ
42GRR-90L0Q-D1
42GRR-90L2
42GRR-90L2-QĐ
42GRR-9500
42GRR-9500-QĐ
42GRR-9500Q-D1
42GRR-F9000
42GRR-F9001-QĐ
42GRR-F9002
42GRR-F9002-QĐ
42GRU-9000
42GRU-9000-QĐ
42GRU-9000Q-D1
42GRU-9001
42GRU-9001-QĐ
42GRU-9002
42GRU-9002-QĐ
42GRU-9003
42GRU-9003-QĐ
42GRU-9003Q-D1
42GRU-9200
42GRU-9200-QĐ
42GRU-9200Q-D1
42GRU-9201
42GRU-9201-QĐ
42GRU-9202
42GRU-9202-QĐ
42GRU-9203
42GRU-9203-QĐ
42GRU-9203Q-D1
42GRU-92L0
42GRU-92L0-QĐ
42GRU-92L0-D1
42GTC-9200
42GTC-9200-QĐ
42GTC-9200Q-D1
42GTC-9202
42GTC-9202-QĐ
42GTC-9203
42GTC-9203-QĐ
42GTC-9203Q-D1
42GTF-9000
42GTF-9000-QĐ
42GTF-9000Q-D1
42GTF-9001
42GTF-9001-QĐ
42GTF-9002
42GTF-9002-QĐ
42GTF-9003
42GTF-9003-QĐ
42GTF-9003Q-D1
42GTF-9100
42GTF-9100-QĐ
42GTF-9100QD1
42GTF-9101
42GTF-9101-QĐ
42GTF-9102
42GTF-9102-QĐ
42GTF-9103
42GTF-9103-QĐ
42GTF-9103Q-D1
42GTGC-1020002
42GTGC-10200Q1
42GTGC-10200-QĐ
42GTGC-1021002
42GTGC-10210Q1
42GTGC-10210-QĐ
42GTGF-1000002
42GTGF-10000Q1
42GTGF-10000-QĐ
42GTGF-1001002
42GTGF-10010-Q1
42GTGF-10010-QĐ
42GTGF-1010002
42GTGF-10100-QĐ
42GTGF-10110Q1
42GTGF-10110-QĐ
42GTGF-1031002
42GTGF-10310Q1
42GTGF-10310-QĐ
42GTGP-1000002
42GTGP-10000Q1
42GTGP-10000-QĐ
42GTGP-1001002
42GTGP-10010Q1
42GTGP-10010-QĐ
42GTGU-1000002
42GTGU-10000Q1
42GTGU-10000-QĐ
42GTGU-1001002
42GTGU-10010-Q1
42GTGU-10010-QĐ
42GTGU-10200-02
42GTGU-10200-Q1
42GTGU-10210-02
42GTGU-10210-Q1
42GTGU-10210-QĐ
42GTP-9000
42GTP-9000-QĐ
42GTP-9000Q-D1
42GTP-9001
42GTP-9001-QĐ
42GTP-9002
42GTP-9002-QĐ
42GTP9003
42GTP-9003-QĐ
42GTP-9040
42GTP-9040-QĐ
42GTP-9042
42GTP-9042-QĐ
42GTP-9043
42GTP-9043-QĐ
42GTP-9043Q-D1
42GTR-9000
42GTR-9000-QĐ
42GTR-9000Q-D1
42GTR-9002
42GTR-9002-QĐ
42GTU-9000
42GTU-9000-QĐ
42GTU-9000Q-D1
42GTU-9001
42GTU-9001-QĐ
42GTU-9002
42GTU-9002-QĐ
42GTU-9003
42GTU-9003-QĐ
42GTU-9003Q-D1
42GTU-9200

42GTU-9200-QĐ
42GTU-9200Q-D1
42GTU-9201
42GTU-9201-QĐ
42GTU-9202
42GTU-9202-QĐ
42GTU-9203
42GTU-9203-QĐ
42GTU-9203Q-D1
42JSP-2MPB1-A2
42KA-D2JNFA-A2
42KA-D2JNFC-A2
42KA-D2JNHA-A2
42KA-D2JNHC-A2
42KA-D2JPFA-A2
42KA-D2JPFC-A2
42KA-D2JPHA-A2
42KA-D2JPHC-A2
42KA-S2JNSA-A2
42KA-S2JNTA-A2
42KA-S2JPSA-A2
42KA-T2KNFK-A2
42KA-T2KNHK-A2
42KA-T2KNTK-A2
42KA-T2KPFK-A2
42KA-T2KPHK-A2
42KA-T2KPTK-A2
42KB-D1LNED-A2
42KB-D1LNED-Y3
42KB-D1LNEG-A2
42KB-D1LNEG-Y3
42KB-D1LNSD-A2
42KB-D1LNSD-Y3
42KB-D1LNSH-A2
42KB-D1LNSH-Y3
42KB-D1LPED-A2
42KB-D1LPED-Y3
42KB-D1LPEG-A2
42KB-D1LPEG-Y3
42KB-D1LPSD-A2
42KB-D1LPSD-Y3
42KB-D1LPSH-A2
42KB-D1LPSH-Y3
42KB-D2LNEH-A2
42KB-D2LNEH-Y3
42KB-D2LNSG-A2
42KB-D2LNSG-Y3
42KB-D2LPEH-A2
42KB-D2LPEH-Y3
42KB-D2LPSG-A2
42KB-D2LPSG-Y3
42KB-D2YNSG-A2
42KB-S1LNSB-A2
42KB-S1LNSB-Y3
42KB-S1LPSB-A2
42KB-S1LPSB-Y3
42KB-S2LNSA-A2
42KB-S2LNSA-A5
42KB-S2LNSA-Y3
42KB-S2LPSA-A2
42KB-S2LPSA-A5
42KB-S2LPSA-Y3
42KB-T1LNEL-A2
42KB-T1LNEL-Y3
42KB-T1LNEQ-Y3
42KB-T1LNSL-A2
42KB-T1LNSL-Y3
42KB-T1LNSQ-A2
42KB-T1LNSQ-Y3
42KB-T1LPEL-A2
42KB-T1LPEL-Y3
42KB-T1LPEQ-A2
42KB-T1LPEQ-Y3
42KB-T1LPSL-A2
42KB-T1LPSL-Y3
42KB-T1LPSQ-A2
42KB-T1LPSQ-Y3
42KB-T2LNSR-A2
42KB-T2LNSR-Y3
42KB-T2LPSR-A2
42KB-T2LPSR-Y3
42KB-U2LNSN-A2
42KB-U2LNSN-Y3
42KB-U2LPSN-A2
42KB-U2LPSN-Y3
42KC-D2LNEK-P2
42KC-D2LNEK-P4
42KC-D2LNSK-A2
42KC-D2LNSK-P4
42KC-D2LPEK-A2
42KC-D2LPEK-P4
42KC-D2LPSK-A2
42KC-D2LPSK-P4
42KC-P2LNEM-A2
42KC-P2LNEM-P4
42KC-P2LNSM-A2
42KC-P2LNSM-P4
42KC-P2LPEM-A2
42KC-P2LPEM-P4
42KC-P2LPSM-A2
42KC-P2LPSM-P4
42KC-P2YNSM-A2
42KC-P2YNSM-P4
42KC-T2LNGP-A2
42KC-T2LNGP-P4
42KC-T2LNTP-A2
42KC-T2LNTP-P4
42KC-T2LPGP-A2
42KC-T2LPGP-P4
42KC-T2LPTP-A2
42KC-T2LPTP-P4
42KL-D1LBA2
42KL-D1LBF4
42KL-D1LBQ-A2
42KL-D1LBQ-F4
42KL-D1LBQ-Y4
42KL-D1LB-Y4
42KL-D1TC-A2
42KL-D1TC-G3
42KL-E1EZB-A2
42KL-E1EZB-F4
42KL-E1EZBQ-A2
42KL-E1EZBQ-F4
42KL-E1EZBQ-Y4
42KL-E1EZB-Y4
42KL-E1QZB-A2
42KL-E1QZB-G3
42KL-F2LBL-A2
42KL-F2LBL-F4
42KL-F2LBLQ-A2
42KL-F2LBLQ-F4
42KL-F2LBLQ-Y4
42KL-F2LBL-Y4
42KL-F2LBS-A2
42KL-F2LBS-F4
42KL-F2LBSQ-A2
42KL-F2LBSQ-F4
42KL-F2LBSQ-Y4
42KL-F2LBS-Y4
42KL-F2TCL-A2
42KL-F2TCL-G3
42KL-F2TCS-A2
42KL-F2TCS-G3
42KL-F3LBSA2
42KL-F3LBS-F4
42KL-F3LBSQ-A2
42KL-F3LBSQ-F4
42KL-F3LBSQ-Y4
42KL-F3LBS-Y4
42KL-G1LB-A2
42KL-G1LB-F4
42KL-G1LBQ-A2
42KL-G1LBQ-F4
42KL-G1LBQ-Y4
42KL-G1LB-Y4
42KL-G1TC-A2
42KL-G1TC-G3

42KL-L2LB-A2
42KL-L2LB-F4
42KL-L2LBQ-A2
42KL-L2LBQ-F4
42KL-L2LBQ-Y4
42KL-L2LB-Y4
42KL-L2TC-A2
42KL-L2TC-G3
42KL-P2LB-A2
42KL-P2LB-F4
42KL-P2LBQ-A2
42KL-P2LBQ-F4
42KL-P2LBQ-Y4
42KL-P2LB-Y4
42KL-P2TC-A2
42KL-P2TC-G3
42KL-RLB-A2
42KL-RLB-F4
42KL-RLBQ-A2
42KL-RLBQ-F4
42KL-RLBQ-Y4
42KL-RLB-Y4
42KL-RTC-A2
42KL-RTC-G3
42KL-U2LB-A2
42KL-U2LB-F4
42KL-U2LBQ-A2
42KL-U2LBQ-F4
42KL-U2LBQ-Y4
42KL-U2LB-Y4
42KL-U2TC-A2
42KL-U2TC-G3
42KL-W1LB-A2

42KL-W1LB-F4
42KL-W1LBQ-A2
42KL-W1LBQ-F4
42KL-W1LBQ-Y4
42KL-W1LB-Y4
42KL-W1TC-A2
42KL-W1TC-G3
42KR-F9000
42KR-F9000-QĐ
42KR-F9002
42KR-F9002-QĐ
42KR-F9002QD-1
42KR-L9000
42KR-L9000-QĐ
42KR-L9002-QĐ
42KR-P9000
42KR-P9000 - QD
42KR-P9002
42KR-P9002-QĐ
42KR-P9002QD-1
42KR-R9000
42KR-R9000-QĐ
42KR-R9002
42KR-R9002-QĐ
42KR-U9000
42KR-U9000-QĐ
42KR-U9002
42KR-U9002-QĐ
42L-CB5000
42L-RC5000
42L-RC5001
42L-RC5010
42L-RC5020
42L-RC5200
42L-RC5210
42L-RC5220
42L-TB5000
42L-TB5001
42MBS-5000
42MBS-5100
42MRA-5000
42MRA-5000FF
42MRF-5000
42MRL-5000
42MRP-5000
42MRR-5000
42MRU-5000
42MRU-5200
42MTB-5000
42MTB-5001
42MTB-5002
42MTB-003
42MTB-5004
42QA-G5LE-A2
42QA-G5LE-D5
42QA-G5LE-N5
42RLL-4000B
42RLL-4001B
42RLP-4000B
42RLP-4001B
42RLP-4002B
42RLP-4003B
42RLR-4000B
42RLU-4000B
42RLU-4001B
42RLU-4002B
42RLU-4003B
42RLU-4200B
42SMF-7100
42SMF-7100-QĐ
42SMF-7101
42SMF-7101-QĐ
42SML-7100
42SML-7100-QĐ
42SML-7110
42SML-7110-QĐ
42SMP-7000
42SMP-7000-QĐ
42SMP-7001
42SMP-7001-QĐ
42SMP-7010
42SMP-7010-QĐ
42SMP-7011
42SMP-7011-QĐ
42SMP-7020
42SMP-7020-QĐ
42SMP-7021
42SMP-7021-QĐ
42SMP-7320
42SMP-7320-QĐ
42SMP-7321
42SMP-7321-QĐ
42SMP-7600
42SMP-7600-QĐ
42SMP-7601
42SMP-7601-QĐ
42SMR-7100
42SMR-7100-QĐ
42SMR-7101
42SMR-7101-QĐ
42SMR-7110
42SMR-7110-QĐ
42SMR-7111
42SMR-7111-QĐ
42SMR-7120
42SMR-7120-QĐ
42SMR-7121
42SMR-7121-QĐ
42SMR-7130
42SMR-7130-QĐ
42SMR-7131
42SMR-7131-QĐ
42SMR-760206
42SMU-7000
42SMU-7000-QĐ
42SMU-7001
42SMU-7001-QĐ
42SMU-7200
42SMU-7200-QĐ
42SMU-7201
42SMU-7201-QĐ
42SMU-7250
42SMU-7250-QĐ
42SMU-7251
42SMU-7251-QĐ
42SMU-7260
42SMU-7260-QĐ
42SMU-7261
42SMU-7261-QĐ
42SMU-7600
42SMU-7600-QĐ
42SMU-7601
42SMU-7601-QĐ
42SMU-7800
42SMU-7800-QĐ
42SMU-7801
42SMU-7801-QĐ
42SRF-6002
42SRF-6002-QĐ
42SRF-6003
42SRF-6003-QĐ
42SRF-6004
42SRF-6004-QĐ
42SRF-6005
42SRF-6005-QĐ
42SRF-6006
42SRF-6006-QĐ
42SRF-6007
42SRF-6007QD
42SRF-6102
42SRF-6102-QĐ
42SRF-6103
42SRF-6103-QĐ
42SRF-6104
42SRF-6104-QĐ
42SRF-6105
42SRF-6105-QĐ
42SRF-6106
42SRF-6106-QĐ
42SRF-6107
42SRF-6107-QĐ
42SRL6000
42SRL6000-QĐ
42SRL6006
42SRL6006-QĐ
42SRP-6002
42SRP-6002-QĐ
42SRP-6003
42SRP-6003-QĐ
42SRP-6004
42SRP-6004-QĐ
42SRP-6005
42SRP-6005-QĐ
42SRP-6006
42SRP-6006-QĐ
42SRP-6007
42SRP-6007-QĐ
42SRP-6012
42SRP-6012-QĐ
42SRP-6013
42SRP-6013-QĐ
42SRP-6014
42SRP-6014-QĐ
42SRP-6015
42SRP-6015-QĐ
42SRP-6016
42SRP-6016-QĐ
42SRP-6017
42SRP-6017-QĐ
42SRP-6022
42SRP-6022-QĐ
42SRP-6023
42SRP-6023-QĐ
42SRP-6024
42SRP-6024-QĐ
42SRP-6025
42SRP-6025-QĐ
42SRP-6026
42SRP-6026-QĐ
42SRP-6027
42SRP-6027-QĐ
42SRP-6032
42SRP-6032-QĐ
42SRP-6033
42SRP-6033-QĐ
42SRP-6034
42SRP-6034-QĐ
42SRP-6035
42SRP-6035-QĐ
42SRP-6036
42SRP-6036-QĐ
42SRP-6037
42SRP-6037-QĐ
42SRR6002
42SRR6002-QĐ
42SRR6003
42SRR6003-QĐ
42SRR6006
42SRR6006-QĐ
42SRR6007
42SRR6007-QĐ
42SRU6002
42SRU6002-QĐ
42SRU6003
42SRU6003-QĐ
42SRU6004
42SRU6004-QĐ
42SRU6005
42SRU6005-QĐ
42SRU6006
42SRU6006-QĐ
42SRU6007
42SRU6007-QĐ
42SRU6202
42SRU6202-QĐ
42SRU6203
42SRU6203-QĐ
42SRU6204
42SRU6204-QĐ
42SRU6205
42SRU6205-QĐ
42SRU6206
42SRU6206-QĐ
42SRU6207
42SRU6207-QĐ
42DBS-5000
42DBS-5100
42DCB-5000
42DRA-5000
42DRA-5000FF
42DRA-5000FO
42DRA-5000WA
42DRA-5400
42DRA-5400FF
42DRA-5400FO
42DRA-5400WA
42DRA-5500
42DRF-5000
42DRF-5000FO
42DRP-5000
42DRP-5400
42DRP-5500
42DRU-5000
42DRU-5000D
42DRU-5000N
42DRU-5200
42DRU-5400
42DRU-5500
42DRU-5500D
42DRU-5700
42DTB-5000
42DTB-5500
44BSB-1JBA1-D4
44BSB-1KBA1-D4
44BSN-1JBA1-D4
44BSN1-KBA1-D4
44NSP-2JPBD5Z-01
44RSD-1JNC38-A2
44RSD-1JNC38-F4
44RSD-1JPC38-A2
44RSD-1JPC38-F4
44RSP-2JBE3-A2
44RSP-2JBE3-F4
44RSP-2JNE3-A2
44RSP-2JNE3-F4
44RSP-2JPE3-A2
44RSP-2JPE3-F4
44RSP-2KBE3-A2
44RSP-2KBE3-F4
44RSW-1JNC20-A2
44RSW-1JNC20-F4
44RSW-1JPC20-A2
44RSW-1JPC20-F4
45MLD-8LEA1-P4
45PVA-1LEB1-F4
45PVA-1LEB2-F4
45PVA-1LEB3-F4
45PVA-1LEB4-F4
45AST-1JNB1-A2
45AST-1JNB2-A2
45AST-1JNB4-A2
45AST-1JPB1-A2
45AST-1JPB2-A2
45AST-1JPB3-F4
45AST-1JPB4-A2
45BPD-8LTB1-D5
45BPD-8LTB2-D5
45BPD-BKT1
45BPD-BKT2
45BRD-8JKB1-D4
45CLR-5JPC1-D8
45CLR-5JPC2-D8
45CLR-5JPC3-D8
45CPD-8LJB1-D5
45CPD-8LTB1-D5
45CPD-BKT1
45FA-1CA2
45FA-3CA2
45FA-FC
45FA-MC
45FSL-2LGE-A2
45FSL-2LGE-C4
45FSL-2LGE-P4
45FSL-2LHE-A2
45FSL-2LHE-C4
45FSL-2LHE-P4
45FSL-2LVE-A2
45FSL-2LVE-C4
45FSL-2LVE-P4
45FSL-2LWE-A2
45FSL-2LWE-C4
45FSL-2LWE-P4
45FSL-5LGE-C4
45FSL-5LGE-P4
45FSL-5LHE-C4
45FSL-5LHE-P4
45FSL-5LVE-A2
45FSL-5LVE-C4
45FSL-5LVE-P4
45FSL-5LWE-A2
45FSL-5LWE-C4
45FSL-5LWE-P4
45FVL-2LGE-A2
45FVL-2LGE-C4
45FVL-2LGE-P4
45FVL-2LHE-A2
45FVL-2LHE-C4
45FVL-2LHE-P4
45FVL-3LGE-A2
45FVL-3LGE-C4
45FVL-3LGE-P4
45FVL-3LHE-A2
45FVL-3LHE-C4
45FVL-3LHE-P4
45FVL-5LGE-A2
45FVL-5LGE-C4

45FVL-5LGE-P4
45FVL-5LHE-A2
45FVL-5LHE-C4
45FVL-5LHE-P4
45FVL-6LGE-A2
45FVL-6LGE-C4
45FVL-6LGE-P4
45FVL-6LHE-A2
45FVL-6LHE-C4
45LFM-CMBA1-D5
45LPT-1LEB1-P4
45LST-1LEA1-P4
45LST-1LEA2-P4
45LST-1LEA3-P4
45LST-1LEA4-P4
45LST-1LEA5-P4
45LST-1LEA6-P4
45LST-1LEA7-P4
45MLD-8LEA1-P4
45PVA-1LEB1-F4
45PVA-1LEB2-F4
45PVA-1LEB3-F4
45PVA-1LEB4-F4
48-SALRD
48-SALWH
48-SBKTANG
48-SBKTDT
48-SBKTROD
48-SCLAMP
48-SCS10
48-SCS-2
48-SCS-5
48-SCSRT-2
48-SCSRT-5
48-SDEMO
48-SECROSS
48-SECS3
48-SECSCROSS-3
48-SLCRT
48-SLCS
48-SLCS-2
48-SMTPLATE
48-SRJ45CONN
48-SRLRD
48-SRLWH
48-SROD200
48-SROD300
48-SROD400
48-SRODLINK
48-SSE1PF-1m2
48-SSE1PF2-M2
48-SSSENC
48-STESTBOX

Chi tiết liên hệ
Nguyễn Hoàn Nguyên
0918.983.389
------------------

Tien Phat Automation Co., Ltd
No.7 Co Giang St., Hiep Phu Ward, Dist.9, HCM City, Viet Nam
Tel: (+084).8.5409.3614 Fax: (+084).8.5409.3649
Email: kinhdoanh@tienphat-automation.com

chi tiết sản phẩm vui lòng truy cập Website
http://www.tienphat-automation.com