Bán đất Yên Nghĩa, Hà Đông
Sàn BDS BIC Việt Nam hiện đang phân phối 1 loạt đất xã Yên Nghĩa- q Hà Đông
+ Lô 6A: 45,8m2, đầu làng Yên Nghĩa, đườn rộng, ô tô vào được. giá 55 triệu/m2
+ Lô 383: 48,45m2, trong làng Yên Nghĩa, đường trung bình, ô tô vào được. giá 37 triệu/m2
+Lô 98A: 40m2. đường nhỏ trung bình. Giá thỏa thuận
+Lô 386F: 37,96 m2. Giá thỏa thuận
+Lô 386D: 37,96 m2 Giá thỏa thuận
+Lô 216: 48,03 m2. Đường trung bình, giá 40 triệu/m2


Chi tiết liên hệ: Mr. Kiên: 093 8668 106

Yên Nghĩa - Hà Đông Yên Nghĩa - Hà Đông Yên Nghĩa - Hà Đông Yên Nghĩa - Hà Đông Yên Nghĩa - Hà Đông Yên Nghĩa - Hà Đông Yên Nghĩa - Hà Đông Yên Nghĩa - Hà Đông Yên Nghĩa - Hà Đông Yên Nghĩa - Hà Đông Yên Nghĩa - Hà Đông Yên Nghĩa - Hà Đông Yên Nghĩa - Hà Đông Yên Nghĩa - Hà Đông Yên Nghĩa - Hà Đông Yên Nghĩa - Hà Đông Yên Nghĩa - Hà Đông Yên Nghĩa - Hà Đông Yên Nghĩa - Hà Đông Yên Nghĩa - Hà Đông Yên Nghĩa - Hà Đông Yên Nghĩa - Hà Đông Yên Nghĩa - Hà Đông Yên Nghĩa - Hà Đông