Tôi đang có các căn với diện tích 87,62m, 78.05m, 115.7m, 82.2m, 90.9m thuộc các tầng 7,8,9, 12,16 ,20,25, giá bán từ 14,5 trệu/m2, đến 15 trệu/m2,
xin liên hệ: Hạnh: 0975.157.802