3.5 Triệu
Laptop Dell Centrino 1.73G, DDR2 1G, VGA rời 128M
, HDD 60G, DVD - CDRW, MH 15', wifi, pin gần 2h, mới 98%, tiện học ĐH, Autocard, 3,5tr. Xem thêm chi tiết tại đây


Intel Dual Core E2140, 1.6Gx2, R1G, VGA rời 512M, HDD 80G, CD 52X, LCD 15', máy mạnh, đẹp, tiện học ĐH, Auto card, internet, game online, 2,85tr. Xem thêm chi tiết tại đây


Laptop các loại, BH chu đáo 1 tháng cho tất cả các sản phẩm, từ 2,5tr. Xem thêm chi tiết tại đây


Bán nhiều Desknot Fujitsu, Hitachi P4 2.8, 512, 40G, LCD 15", K, M, 1,65tr; CPU P4 1.8, 512, 20G, 650. Xem thêm chi tiết tại đây