bán chung cư ct5, chung cư ct5 xa la 2011 căn hộ ct5 xa la, ct5 xa la ha đong, chung cư ct5 tân triều, chung cư ct5 xa la, căn hộ ct5 xa la, ct5 xa la ha đong, chung cư ct5 tân triều, bán chung cư ct5 xa la, căn hộ ct5 xa la, ct5 xa la ha đong, chung cư ct5 tân triều, căn hộ xa la, xa la , hà đông, chung cư xa la, xa la, chung cư,
bán chung cư ct5 xa la tầng 8 dt 77,
ct5 xa la tầng 8 dt 77m ban công TN
ct5 xa la tầng 15 dt 86,6m ban ĐN
ct5 xa la tâng 11 căn 9 DT 129m

Tòa ct5 xa la hiên đã đã đóng 60%. bán giá gốc + vênh.
Quý khách có nhu cầu liên hệ: Mss Minh Thu 0904.337938
chung cư ct5 xa la, căn hộ ct5 xa la, ct5 xa la ha đong, chung cư ct5 tân triều, căn hộ xa la, xa la , hà đông, chung cư xa la, xa la, chung cư, chung cư ct5 xa la, căn hộ ct5 xa la, ct5 xa la ha đong, chung cư ct5 tân triều, chung cư ct5 xa la, căn hộ ct5 xa la, ct5 xa la ha đong, chung cư ct5 tân triều