@ Quay phim kỹ thuật số : Máy chuyên nghiệp – Hình ảnh & màu sắc rõ đẹp.
- Trọn lễ cưới : 1.400.000 đ ( tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh )
- Biên tập kỹ nội dung & Dựng phim có chọn lọc & Lồng nhạc phù hợp
- Khuyến mãi tặng phiên bản DVD & Giao nhận tại nhà
Cần biết thêm thông tin xin liên hệ Hiếu Đạt - 0958.386.786 - 0122.471.3369
Cảm ơn Quý khách đã xem tin (http://www.hieudat.tk)