*.Chung cư Hesco Văn Quán
Hiện nay chúng tôi bán nhiều căn hộ chung cư Hesco Văn Quán. Các tầng 16,18,25,31,30 …. Công trình gồm 3 toà chung cư, 2 toà cao 50 tầng và 1 tòa 45 tầng. Với các diện tích: 81,86,89, 98, 108 , 118. Giá gốc: 17.5tr/m2. Giá bán: 18,5 tr đến 19,6 tr/m2 Đóng tiền làm 4 đợt.Vào tên hợp đồng chính chủ.
Liên hệ:

Ms Trần Anh - Phòng kinh doanh
Sàn giao dịch bất động sản Hà Thành
tell: 0938 346 500 / 0435641941
email: trananh86.bds@gmail.com
web: www.nhadathathanh.com.vn

bán chung cư hesco văn quán hà đông 81m 89 m 95 m 118 m 134m
bán chung cư hesco văn quán hà đông 81m 89 m 95 m 118 m 134m
bán chung cư hesco văn quán hà đông 81m 89 m 95 m 118 m 134m
bán chung cư hesco văn quán hà đông 81m 89 m 95 m 118 m 134m
bán chung cư hesco văn quán hà đông 81m 89 m 95 m 118 m 134m
bán chung cư hesco văn quán hà đông 81m 89 m 95 m 118 m 134m
bán chung cư hesco văn quán hà đông 81m 89 m 95 m 118 m 134m
bán chung cư hesco văn quán hà đông 81m 89 m 95 m 118 m 134m