Công ty tôi đang cần bán các căn hộ thuộc dự án chung cư Tân Vệt TV-Tower tòa A
Chung cư Tân Việt thuộc nằm trên quốc lộ 32 thuộc xã Phúc Thượng Hoài Đức – Hà Tây
Dành cho người có thu nhập Thấp , hện tại tòa nhà đang xây đến tầng 10
Dự đoán đầu năm 2012 giao nhà, hộp đồng góp vốn đã đóng được 60% gá trj hợp đồng.
Tôi đang có các căn với diện tích 87,62m, 78.05m, 115.7m, 82.2m, 90.9m thuộc các tầng 7,8,9, 12,16 ,20,25, giá bán từ 14,5 trệu/m2, đến 15 trệu/m2,
xin liên hệ: Hạnh: 0975.157.802