CHO THUÊ 1 000M2 NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN PHƯỚC KHÁNH , BÌNH DƯƠNG.

Cho thuê 1 000m2 nhà xưởng lằm trong khu sản suất tại Tân Phước Khánh , BD. Gần đường cao tốc MỸ PHƯỚC -TÂN VẠN. Diện tích khuôn viên rộng rãi , có khu văn phòng , điện 350KVA , pccc đầy đủ, đường rộng container 40f ra vào thuận tiện. giấy phép xây dựng và sản suất cho nhiều hạng mục. giá cho thuê ; 1,4USDm2/ tháng, LH ; 0932 09 39 89, giặp A Hoan..

CHO THUÊ 1 500M2 NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN PHƯỚC KHÁNH , BÌNH DƯƠNG.
Cho thuê 1 500m2 nhà xưởng lằm trong khu sản suất tại Tân Phước Khánh ,BD. Gần KCN VISIP I. Diện tích khuôn viên rộng rãi , có khu văn phòng , điện 3f , pccc đầy đủ, đường rộng container 40f ra vào thuận tiện. giấy phép xây dựng và sản suất cho nhiều hạng mục. giá cho thuê ; 1,4USDm2/ tháng, LH ; 0932 09 39 89, giặp A Hoan..

CHO THUÊ 2 000M2 NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN PHƯỚC KHÁNH , BÌNH DƯƠNG.

Cho thuê 2 000m2 nhà xưởng lằm trong khu sản suất tại Tân Phước Khánh , BD. Diện tích khuôn viên rộng rãi , có khu văn phòng , điện 3f , pccc đầy đủ, đường rộng 12m2 container 40f ra vào thuận tiện. giấy phép xây dựng và sản suất cho nhiều hạng mục. giá cho thuê ; 1,4USDm2/ tháng, LH ; 0932 09 39 89, giặp A Hoan..

CHO THUÊ 2300 - 2 500M2 NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN PHƯỚC KHÁNH , BÌNH DƯƠNG.

Cho thuê 2300 - 2500m2 nhà xưởng lằm trong khu sản suất tại Tân Phước Khánh , BD. Diện tích khuôn viên rộng rãi , có khu văn phòng , điện 3f , pccc đầy đủ, đường rộng container 40f ra vào thuận tiện. giấy phép xây dựng và sản suất cho nhiều hạng mục. giá cho thuê ; 1,4USDm2/ tháng, LH ; 0932 09 39 89, giặp A Hoan..

CHO THUÊ 3 000M2 NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN PHƯỚC KHÁNH , BÌNH DƯƠNG.

Cho thuê 3 000m2 nhà xưởng lằm trong khu sản suất tại Tân Phước Khánh , BD. Diện tích khuôn viên rộng rãi , có khu văn phòng , điện 3f , pccc đầy đủ, đường rộng container 40f ra vào thuận tiện. giấy phép xây dựng và sản suất cho nhiều hạng mục. giá cho thuê ; 1,4USDm2/ tháng, LH ; 0932 09 39 89, giặp A Hoan..


CHO THUÊ 4 000M2 NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN PHƯỚC KHÁNH , BÌNH DƯƠNG.

Cho thuê 4 000m2 nhà xưởng lằm trong khu sản suất tại Tân Phước Khánh , BD. Diện tích khuôn viên rộng rãi , có khu văn phòng , điện 3f , pccc đầy đủ, đường rộng container 40f ra vào thuận tiện. giấy phép xây dựng và sản suất cho nhiều hạng mục. giá cho thuê ; 1,4USDm2/ tháng, LH ; 0932 09 39 89, giặp A Hoan..

CHO THUÊ 5 000M2 NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN PHƯỚC KHÁNH , BÌNH DƯƠNG.

Cho thuê 5 000m2 nhà xưởng lằm trong khu sản suất tại Tân Phước Khánh , BD. Diện tích khuôn viên rộng rãi , có khu văn phòng , điện 3f , pccc đầy đủ, đường rộng container 40f ra vào thuận tiện. giấy phép xây dựng và sản suất cho nhiều hạng mục. giá cho thuê ; 1,4USDm2/ tháng, LH ; 0932 09 39 89, giặp A Hoan..CHO THUÊ 6 000M2 NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN PHƯỚC KHÁNH , BÌNH DƯƠNG.
Cho thuê 6 000m2 nhà xưởng lằm trong khu sản suất tại Tân Phước Khánh , Tâ Uyên BD. Diện tích khuôn viên rộng rãi , có khu văn phòng , điện 3f , pccc đầy đủ, đường rộng 12m2 container 40f ra vào thuận tiện. giấy phép xây dựng và sản suất cho nhiều hạng mục. giá cho thuê ; 1,4USDm2/ tháng, Chưa co VAT . LH ; 0932 09 39 89, giặp A Hoan..


CHO THUÊ 7 000M2 NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN PHƯỚC KHÁNH , TÂN UYÊN. BD.

Cho thuê 7 000m2 nhà xưởng lằm trong khu sản suất tại Tân Phước Khánh , Tân Uyên BD. Diện tích khuôn viên rộng rãi , có khu văn phòng , điện 3f , pccc đầy đủ, đường rộng 14m2 container 40f ra vào thuận tiện. giấy phép xây dựng và sản suất cho nhiều hạng mục. giá cho thuê ; 1,5 USDm2/ tháng, chưa có VAT, LH ; 0932 09 39 89, giặp A Hoan..CHO THUÊ 10 000M2 NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN PHƯỚC KHÁNH , BÌNH DƯƠNG.

Cho thuê 10 000m2 nhà xưởng lằm trong khu sản suất tại Tân Phước Khánh , Tân Uyên ,BD. Diện tích khuôn viên rộng rãi , có khu văn phòng , điện 3f , pccc đầy đủ, đường rộng 12m2 container 40f ra vào thuận tiện. giấy phép xây dựng và sản suất cho nhiều hạng mục. giá cho thuê ; 1,4USDm2/ tháng, Chưa có VAT , LH ; 0932 09 39 89, giặp A Hoan..


CHO THUÊ 15 000M2 NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN PHƯỚC KHÁNH , BÌNH DƯƠNG.

Cho thuê 15 000m2 nhà xưởng lằm trong khu sản suất tại Tân Phước Khánh , BD. Diện tích khuôn viên rộng rãi , có khu văn phòng , điện 3f , pccc đầy đủ, đường rộng 12m2 container 40f ra vào thuận tiện. giấy phép xây dựng và sản suất cho nhiều hạng mục. giá cho thuê ; 1,4USDm2/ tháng, chưa có VAT . LH ; 0932 09 39 89, giặp A Hoan..


CHO THUÊ 20 000M2 NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN PHƯỚC KHÁNH , BÌNH DƯƠNG.

Cho thuê 20 000m2 nhà xưởng lằm trong khu sản suất tại Tân Phước Khánh , BD.Gần đường cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn, KCN-ViSip I,. KCN -Sóng Thần I. Diện tích khuôn viên rộng rãi , có khu văn phòng , điện 3f , pccc đầy đủ, đường rộng 12m2container 40f ra vào thuận tiện. giấy phép xây dựng và sản suất cho nhiều hạng mục. giá cho thuê ; 1,4USDm2/ tháng, chưa có VAT .
Liên hệ anh Cường 0932300009 Http://nhaxuong.info