VỢ chỒng tÔi Đang muỐn bÁn 2 cĂn hỘ khu chung cƯ the pride- tÒa nhÀ hẢi phÁt
vỊ trÍ : NẰm trÊn ĐƯỜng lÊ vĂn lƯƠng kÉo dÀi, cÁch big c 5km
-diỆn tÍch: 145,9 m2
- hƯỚng: ĐÔng nam
- giÁ gỐc: 21,5 ( bao vat)
-giÁ bÁn: VÌ cẦn tiỀn nÊn rẤt rẺ
- kÝ : TrỰc tiẾp chỦ ĐẦu tƯ hẢi phÁt
ai cÓ nhu cẦu xin liÊn hỆ : Thu : 0903.224.098, oanh : 0989.373.499