Quay phim kỹ thuật số : Máy chuyên nghiệp – Hình ảnh màu sắc rõ đẹp
@ Chi phí : 700.000d ----> 1.500.000d (tùy theo chương trình )
@ Dựng phim hoàn chỉnh - Lồng nhạc phù hợp
@ Biên tập DVD & Giao nhận tận nhà
@ Khuyến mãi : Tặng phiên bản DVD
Cần biết thêm thông tin xin liên lạc Hiếu Đạt (http://www.hieudat.tk) : 0958.386.786 - 0122.471.3369