TONGDAI1090.ASIA CHUYEN BUON BAN THU MUA GA CHOI,GA DA,GA CON :{ QUY KHACH CO NHU CAU MUA GA CHOI HOAC LAM QUEN HOAC THAC MAC CAN HOI VE MR DO XIN VUI LONG LIEN HE TRUC TIEP MR DO : DT : 0977 292 318_0937 795 718 : NICH : NGUYENXUANDO111983@YMAIL.COM : NICH : WEBSITE : http://www.tongdai1090.com.vn/en/ton...ruc-tuyen.html