Hiện nay em đang chạy doanh số về mảng cho vay không thế chấp ở 1 tập đoàn lớn.
Do đó em cần hợp tác với anh chị phòng Nhân Sự ở các Công ty.
Khi các anh chị thấy nhân viên nào >25t mà làm việc trên 3 tháng + lương >3tr mà có nhu cầu vay tiền thì báo cho em biết, em sẽ thẩm định lại xem người đó có đủ điều kiện vay ko? nếu ký hợp đồng thành công, em sẽ trả phí hoa hồng cho anh chị 700k/hợp đồng.
Vay tín chấp:
- Không cần thế chấp tài sản như bên ngân hàng
- Không cần người bảo lãnh
- Khách hàng tự doanh có thể vay
Mọi chi tiết liên hệ :
- Họ tên : A.Tèo
- Số đt : 01886.773.779
- Email : m773779@gmail.com