Bán Pentium 4, CPU 2.4G, R512, HDD 80G, MH LCD 15", sử dụng gia đình VP, games, internet..., 1,65tr. Xem thêm chi tiết thông số

Laptop IBM T42, T43, X41, X31, X32, Dell D510, D400, Pana W4, Fujitsu, Toshiba, từ 2,6tr. Xem thêm chi tiết [url=http://muabanso.net/Ho-Chi-Minh/Dien-tu-Dien-may/Dien-tu-Dien-may/May-vi-tinh/Laptop-IBM-T42-T43-X41-X31-X32-Dell-D510-D40-3459668.html]thông số[/url=]

1.1 Triệu
Laptop Fujitsu 718NU4 Pentium Ce M 1.8Ghz
, R 512M, Hdd 20G, CD, lan, display 14", đủ cổng, mỏng, đẹp, 1,75tr. Xem thêm chi tiết thông số


.